Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Baiba.Ivane@nva.gov.lv
Līguma termiņš
No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.martam.
Rezultātu publicēšanas datums
05.12.2018.
Kontakti

Baiba Ivāne

Baiba.Ivane [at] nva.gov.lv