Publikācijas datums:
Nr. NVA 2018/21/3_ESF
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
dace.luse@nva.gov.lv; ieva.kantika@nva.gov.lv
Rezultātu publicēšanas datums
16.11.2018.