Publikācijas datums:
Nr. NVA 2018/21/3_ESF
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
dace.luse@nva.gov.lv; ieva.kantika@nva.gov.lv