Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Baiba.Ivane@nva.gov.lv
Līguma termiņš
No līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.martam. Paredzamā līguma summa: 40 000,00 euro bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
08.10.2018.
Kontakti

Baiba Ivāne

Baiba.Ivane [at] nva.gov.lv