Bezdarbnieki Darba meklētāji Jaunumi
Logo LU OPEN MINDED

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un attālinātās izglītības platforma Open Minded sadarbībā ar Latvijas Universitāti piedāvā iespēju NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem  tiešsaistē bez maksas apgūt trīs mācību kursus –"Praktiskā makroekonomika",  “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja” un “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”.

Video lekciju kursā "Praktiskā makroekonomika"

populārzinātniskā veidā tiek izskaidrota makroekonomikas ietekme ikviena cilvēka dzīvē un dažādi makroekonomikas jēdzieni, tādi kā, piemēram, “procentu likme”, “cenu līmenis”, “bezdarbs un nodarbinātība”, “valūtas maiņas kurss”, “investīcijas”, “maksājumu bilance” u.c. Pasniedzēja - Latvijas Universitātes asociētā profesore Sandra Jēkabsone (Dr.oec.).

Video lekciju kursā “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja”

tiek pasniegtas vairākas apzinātībā balstītas metodes, kas ļaus efektīvāk risināt akūtās konflikta situācijas, novērst iekšējos konfliktus, kā arī veicināt konfliktu profilaksi, lai mazinātu konfliktu rašanās un attīstības iespējas. Lekcijas lasa Ansis Jurģis Stabingis - viens no Latvijā zināmākajiem apzinātības (mindfulness) pasniedzējiem, viņš ir bijušais psihoterapeits, kā pasniedzējs strādājis RPIVA, RSU, kā arī Zigmunda Freida Universitātē Vīnē.

Redaktores Gunas Kalniņas lekcijas “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”

palīdzēs izkopt pareizrakstību, ieraudzīt virzienu, kādā attīstās valoda, iepazīt teikumu shēmas un svešvalodu īpašvārdu atveidi, uzzināt, kādas kļūdas visbiežāk tiek pielaistas un kā tās labot. Guna Kalniņa ir žurnāla “Rīgas Laiks” korektore, bērnu grāmatu un citu īpašu tekstu valodas redaktore, viņa uzsver: “Valodā visu laiku notiek pārmaiņas un attīstība. Rodas jauni jēdzieni, jaunu lietu nosaukumi – nepieciešamais vārds ātri iegrozās lietotājiem ērtākajā formā. Daudzas lietas latviešu gramatikā ir vienkārši jāzina un jāatkārto.”

Aicinām NVA reģistrētos bezdarbniekus un darba meklētājus nepalaist garām lielisko iespēju bez maksas kādu no piedāvātajām mācību programmām tiešsaistē! Izvēlieties Jums saistošu mācību kursu un informējiet savas NVA filiāles atbildīgo darbinieku par mācību platformas un kursa izvēli.

Noderīgi!

Lai bez maksas apgūtu kursus “Kā novērst un risināt konfliktus? Apzinātībā balstīta pieeja” vai “Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi”, bezdarbniekiem tiem ir jāpiesakās līdz šī gada 31.oktobrim, mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no uzaicinājuma e-pastā saņemšanas dienas. Detalizētāk par to, kā uzsākt izvēlētās mācību programmas bezmaksas apguvi un kādi ir mācību nosacījumi, Jūs informēs NVA filiālē.

Atgādinām, ka NVA reģistrētājiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas mācīties arī starptautiskajās attālinātās izglītības platformās www.coursera.org un www.elementsofai.lv.

Vairāk par šīm platformām lasiet šeit: 

Biroja telpa, teksts, NVA logo