NVA un ESF logo ansamblis, teksts, Latvijas karogs
Teksts, telefoni, dators, komunikācija, darbs birojā
Teksts, NVA logo, taustatūra, roka, pildspalva, logo LU OPEN MINDED