Teksts, telefoni, dators, komunikācija, darbs birojā
NVA logo, teksts, foto: saulespuķe
NVA logo, ESF logo ansamblis, teksts, foto: Rīgas panorāma