Teksts, NVA logo, taustatūra, roka, pildspalva, logo LU OPEN MINDED
Teksts, NVA logo, taustatūra, roka, pildspalva, logo LU OPEN MINDED
Teksts, sieviete medicīniskā maska un dezinficējošs līdzeklis