NVA reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji pēc mācību programmas pabeigšanas atvērto tiešsaistes kursu platformā un apliecinoša dokumenta saņemšanas var saņemt mācību izdevumu kompensāciju līdz 150 euro.

Izdevumu kompensācijai var pretendēt, ja:

 1. mācību programmas apguve nepieciešama bezdarbnieka vai darba meklētāja veiksmīgai iesaistei darba tirgū.
 1. izvēlētā tiešsaistes kursu platforma atbilst sekojošiem kritērijiem:
  • vismaz divas no augstākās izglītības iestādēm, kuru programmas ir Izglītības platformā, piedāvā mācību programmas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām;
  • Izglītības platformā programmu apgūšanu piedāvā vismaz 10 augstākās izglītības iestādes, kuras ir iekļautas pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education". Ja Izglītības platformā programmu apgūšanu piedāvā mazāk nekā 10 augstākās izglītības iestādes, tām visām jābūt iekļautām pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education".
  1. Izvēlētā mācību programmas atbilst vienai no jomām, ko apstiprinājusi Labklājības ministrijas apmācību komisija: 
   • Uzņēmējdarbība (“Business”);
   • Datorzinības (“Computer science”);
   • Datu zinātne (“Data science”);
   • Informāciju tehnoloģijas (“Information Technology”);
   • Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (“Language Learning”).

   Kā pieteikties pasākumam?

   1. pirms mācību programmas apguves uzsākšanas NVA filiālē iesniedz Pieteikumu, lai NVA informētu par izvēlēto tiešsaistes kursu platformu un mācību programmu un pārliecinātos par to atbilstību prasībām. Pieteikumu var iesniegt klātienē, izmantojot pasta pakalpojumus, e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.​​​​​​
   2. NVA saņemot Pieteikumu, pārliecināsies, vai izvēlētā izglītības platforma un mācību programma atbilst prasībām, lai pēc mācību programmas apguves un apliecinoša dokumenta saņemšanas pretendētu mācību izdevumu kompensācijai. Atbilstības gadījumā NVA apstiprinās pieteikumu un noteiks termiņu izglītības programmas apguvei, plānojot, ka programmas apguve tiks īstenota četras stundas katru darba dienu, sākot no nākamās darba dienas.​​​

   Kā pieteikties mācību izdevumu kompensācijai?

   1. Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc apmācību pabeigšanas, NVA filiālē iesniedz Iesniegumu par mācību izdevumu kompensāciju, pievienojot tam mācību programmas pabeigšanas apliecinoša dokumenta un maksājumu apliecinoša dokumenta kopijas. Iesniegumu var iesniegt klātienē, izmantojot pasta pakalpojumus, e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv
   2. NVA trīs darbdienu laikā izvērtēs Iesniegumu un pieņems lēmumu piešķirt vai atteikt mācību izdevumu kompensāciju. NVA vienas darba dienas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūtīs pieņemto lēmumu.
   3. ​​​​​NVA mācību izdevumu kompensāciju izmaksā pārskaitot to uz iesniedzēja norādīto bankas kontu 15 dienu laikā no pozitīva lēmuma pieņemšanas dienas.​​