Vizualizācija: Coursera logo, teksts, NVA logo, ilustrācija

Esi pieprasīts darba tirgū!

Ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo pieredzi un augsto pieprasījumu mācībām tiešsaistes kursu platformā Coursera, Aģentūra piedāvā  apgūt darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes bez maksas jau no 2024. gada janvāra!

Mācības notiek angļu valodā!

Piesakies jau tagad, aizpildot pieteikuma anketu!

Piesakies karjeras konsultācijai, ja nepieciešams atbalsts programmas izvēlē!

To vari izdarīt sadaļā "Karjeras konsultācijas", telefoniski vai uz vietas filiālē.

Mācību jomas:

 • Uzņēmējdarbība (“Business”)
 • Datorzinības (“Computer science”)
 • Datu zinātne (“Data science”)
 • Informāciju tehnoloģijas (“Information Technology”)
 • Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (“Language Learning”)
 • Pārvaldība ("Management")

Caurviju prasmes atbalstāmie mācību virzieni:

 • Komunikācija un sadarbība darba vidē (piemēram, emocionālā inteliģence; efektīva konfliktu risināšana; atbalstoša sadarbība komandā; publiskā runa; tīklošanās)
 • Mācīšanās spējas un metodes (piemēram, pašvadīta mācīšanās; iegūto zināšanu izmantošana praksē; savstarpējā mācīšanās)
 • Pašorganizēšanās un laika menedžments (piemēram, personīgo resursu efektīva izmantošana rezultatīvai darba dienai; stresa noturība)
 • Radošums un inovācijas profesionālajā vidē (piemēram, dizaina domāšana, kreativitāte biznesa vidē)

Ja vēlies novērtēt savas prasmes, izpildi digitālo testu, autorizējoties!  

Lai pieteiktos mācībām Coursera platformā bez maksas, jāaizpilda pieteikuma anketa, kurā jānorāda informācija par sevi, izvēlētā mācību programma un anketai jāpievieno e-parakstīts Apliecinājums.

 • Ne mazāka par 4 stundām dienā katru darba dienu personai, kurai piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss.
 • Ne mazāka par 5 stundām nedēļā nodarbinātām un pašnodarbinātām personām.

Minimālais mācību ilgums ir 20 stundas!  

 • Personai, kurai piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss gada ietvaros ir 4 mēneši.
 • Nodarbinātām un pašnodarbinātām personām gada ietvaros ir 6 mēneši.
 • Uzsākt mācības saskaņā ar Aģentūras noteikto apmācību periodu.
 • Ievērot mācību intensitāti.
 • Pabeigt mācības noteiktajā termiņā un saņemt mācību  sertifikātu.
 • Mācību perioda laikā informēt Aģentūru par izmaiņām mācību procesā.
 • Savlaicīgi informēt Aģentūru par izmaiņām mācību procesā, bet ne vēlāk kā noteiktajā apmācību periodā.

Pienākumu neievērošanas gadījumā klients nekvalificējas turpmākai pakalpojuma saņemšanai 12 mēnešus.

Attaisnotu mācību kavējumu gadījumā iespējams pārcelt neizmantotās mācību dienas par attaisnoti kavētajām dienām (obligāti iesniedzams attaisnojuma dokuments).

 • Klientam iestājas pārejoša darbnespēja.
 • Klients kopj slimu bērnu.
 • Klients, pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā vai tiesā.
 • Izglītības programmas apguves kavēšana (līdz divām dienām) saistīta ar pirmās pakāpes radinieka (vecāku, bērna) vai laulātā nāvi.
 • Ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no klienta gribas, un par tiem iesniegta informācija Aģentūrā.

Izvēlies Coursera programmu:

Pieteikties bezmaksas mācībām Coursera platformā varat šeit:

Iesniedzot pieteikumu apmācībām, pieteikuma anketā obligāti jāpievieno e-parakstīts Apliecinājums, atbilstošs personas statusam!

Coursera logo, NVA logo, teksts: 1. Aizpildiet pieteikuma anketu. 2. Uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta automātiskā atbilde, ka pieteikums ir saņemts. 3. Pēc pieteikuma izvērtēšanas mēs ar Jums sazināsimies. 4. Jums tiks nosūtīta informācija par mācību periodu. 5. Jums tiks nosūtīta piekļuve bezmaksas mācību licencei.

Ja rodas neskaidrības vai papildu jautājumi, NVA reģistrētos klientus un citus interesentus lūdzam sazināties ar NVA attālināto mācību komandu, rakstot e-pastā platformas@nva.gov.lv