Vizualizācija: Coursera logo, teksts, NVA logo, ilustrācija

Esi pieprasīts darba tirgū!

Ņemot vērā līdzšinējo veiksmīgo pieredzi un augsto pieprasījumu mācībām tiešsaistes kursu platformā Coursera, Aģentūra piedāvā  apgūt darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes bez maksas jau no 2024. gada janvāra!

Mācības notiek angļu valodā! Mācīties var jebkurā sev ērtā laikā!

Piesakies bezmaksas mācībām Coursera platformā, aizpildot pieteikuma anketu! Anketā jānorāda informācija par sevi, izvēlētā mācību programma un jāpievieno e-parakstīts Apliecinājums (pieejams zemāk), atbilstošs personas statusam.

Piesakies karjeras konsultācijai, ja nepieciešams atbalsts programmas izvēlē!

To vari izdarīt sadaļā "Karjeras konsultācijas", telefoniski vai uz vietas filiālē.

Mācību jomas:

 • Uzņēmējdarbība (“Business”)
 • Datorzinības (“Computer science”)
 • Datu zinātne (“Data science”)
 • Informāciju tehnoloģijas (“Information Technology”)
 • Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (“Language Learning”)
 • Pārvaldība ("Management")

Caurviju prasmes atbalstāmie mācību virzieni:

 • Komunikācija un sadarbība darba vidē (piemēram, emocionālā inteliģence; efektīva konfliktu risināšana; atbalstoša sadarbība komandā; publiskā runa; tīklošanās)
 • Mācīšanās spējas un metodes (piemēram, pašvadīta mācīšanās; iegūto zināšanu izmantošana praksē; savstarpējā mācīšanās)
 • Pašorganizēšanās un laika menedžments (piemēram, personīgo resursu efektīva izmantošana rezultatīvai darba dienai; stresa noturība)
 • Radošums un inovācijas profesionālajā vidē (piemēram, dizaina domāšana, kreativitāte biznesa vidē)

Ja vēlies novērtēt savas prasmes, izpildi digitālo testu, autorizējoties!  

 • Ne mazāka par 4 stundām dienā katru darba dienu personai, kurai piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss.
 • Ne mazāka par 5 stundām nedēļā nodarbinātām un pašnodarbinātām personām.

Minimālais mācību ilgums ir 20 stundas!  

 • Personai, kurai piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss gada ietvaros ir 4 mēneši.
 • Nodarbinātām un pašnodarbinātām personām gada ietvaros ir 6 mēneši.
 • Uzsākt mācības saskaņā ar Aģentūras noteikto apmācību periodu.
 • Ievērot mācību intensitāti.
 • Pabeigt mācības noteiktajā termiņā un saņemt mācību  sertifikātu.
 • Mācību perioda laikā informēt Aģentūru par izmaiņām mācību procesā.
 • Savlaicīgi informēt Aģentūru par izmaiņām mācību procesā, bet ne vēlāk kā noteiktajā apmācību periodā.

Pienākumu neievērošanas gadījumā klients nekvalificējas turpmākai pakalpojuma saņemšanai 12 mēnešus.

Attaisnotu mācību kavējumu gadījumā iespējams pārcelt neizmantotās mācību dienas par attaisnoti kavētajām dienām (obligāti iesniedzams attaisnojuma dokuments).

 • Klientam iestājas pārejoša darbnespēja.
 • Klients kopj slimu bērnu.
 • Klients, pamatojoties uz izsaukumu, ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā vai tiesā.
 • Izglītības programmas apguves kavēšana (līdz divām dienām) saistīta ar pirmās pakāpes radinieka (vecāku, bērna) vai laulātā nāvi.
 • Ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no klienta gribas, un par tiem iesniegta informācija Aģentūrā.

Izvēlies programmu Coursera  vietnē.

Coursera logo, NVA logo, teksts: 1. Aizpildiet pieteikuma anketu. 2. Uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta automātiskā atbilde, ka pieteikums ir saņemts. 3. Pēc pieteikuma izvērtēšanas mēs ar Jums sazināsimies. 4. Jums tiks nosūtīta informācija par mācību periodu. 5. Jums tiks nosūtīta piekļuve bezmaksas mācību licencei.
 1. Platformā norādītais mācību periods atšķiras no NVA norādītā mācību ilguma. Cik ilgi jāmācās?
  • NVA aprēķina mācību periodu, atbilstoši personas statusam un mācību intensitātei, mācību periods tiek katram dalībniekam nosūtīts individuāli e-pastā. Jāvadās pēc NVA noteiktā mācību ilguma!
 2. Cik kursi jāapgūst manis izvēlētajā programmā?
  • Uzklikšķinot uz konkrētās programmas, atvertas detalizētāka informācija par programmas saturu un to, cik tajā kursu.

  • NVA, piešķirot mācību licenci, norāda, vai dalībnieks pieteicies individuālam vienam kursam vai vairāku kursu apkopojumam. Ja programmas nosaukumā ir vārds “Specialization” vai “Professional certificate”, tas nozīmē, ka programmā ir vairāk par vienu kursu. Mācību noslēgumā jāsaņem noslēguma sertifikāts par visiem iekļautajiem kursiem.
 3. Mācību laikā rodas tehniskas problēmas un nav iespējams mācīties tālāk, kā rīkoties?
  • Uzklikšķinot platformā uz sava profila, rādās sadaļa “Learner Help center”, kurā pēc tēmām var sameklēt radušās situācijas risinājuma ieteikumus.
  • Katram kursam ir pieejama diskusiju sadaļa, varbūt par līdzīgu problēmu kāds jau ir jautājis un pieejams risinājums.
  • Ja pēc saziņas ar Help center nav iegūta atbilde, jāinformē NVA speciālists, ar kuru Jums ir saziņa par programmas apguvi.
 4. Mācību noslēgumā nav pieejams noslēguma sertifikāts, kā rīkoties?
  • Jāsazinās ar Learner Help center un jālūdz skaidrojums.
  • Dažkārt sertifikāts nav pieejams, jo nav līdz galam pabeigtas apmācības- nav iesniegts gala darbs vērtēšanai, vai nav veikts vērtējums citam mācību dalībniekam.
 5. Vai varu sākt mācīties pirms man izsniegta licence?
  • NVA īsteno apmācības Coursera platformā ar bezmaksas licences starpniecību un maksai par mācībām nav jāveidojas. Ja mācību dalībnieks nav noteiktajā kārtībā sagaidījis piekļuvi licencei un samaksājis Coursera par abonementu, NVA šos līdzekļus nekompensē.
 6. Mācību laikā sapratu, ka vēlos apgūt citus kursus, ko darīt?
  • Piešķirtajā mācību periodā  jāpabeidz tā programma, kura bija norādīta pieteikuma anketā. Programmu var precizēt līdz licences piešķiršanas  brīdim, līdzko piešķirta piekļuve licencei, programmu mainīt nevar.
 7. Kā tiek pārbaudīta mana mācību intensitāte – ka mācos 4 stundas darba dienā vai 5 stundas nedēļā?
  • Mācību periods tiek aprēķināts, ņemot vērā katra mācību dalībnieka statusu un mācību intensitāti. Ja mācību dalībnieks noteiktajā periodā ir mācības pabeidzis, tas norāda uz to, ka ir ievērota minimālā mācību  intensitāte.

Ja rodas neskaidrības vai papildu jautājumi, NVA reģistrētos klientus un citus interesentus lūdzam sazināties ar NVA attālināto mācību komandu, rakstot e-pastā platformas@nva.gov.lv