Bezdarbnieki Darba meklētāji Jaunumi
Teksts, sieviete medicīniskā maska un dezinficējošs līdzeklis

Ārkārtējās situācijas laikā klientu apkalpošana Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) notiek attālināti. NVA reģistrētiem klientiem, kuri saņēmuši NVA īsziņu par to, ka klātienes apmeklējuma vietā notiks telefoniska saziņa, NVA filiāle klātienē nav jāapmeklē. Ja klients tomēr vēlas klātienes apmeklējumu, viņam jāsazinās ar filiāles atbildīgo darbinieku, jāvienojas par apmeklējuma laiku un, ierodoties NVA filiālē, jāievēro visi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Svarīgi!

  • Apmeklējot NVA filiāli, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegi!
  • NVA filiālē klientam jāierodas precīzi iepriekšējā pierakstā norādītajā laikā un klientu apkalpošanas telpā jāieiet tikai pēc uzaicinājuma!
  • Lūdzam klientus, apmeklējot NVA, ievērot 2 metru distanci, izmantot savus mutes un deguna aizsegus, kā arī paņemt līdzi savu pildspalvu.
  • Aicinām atturēties no NVA apmeklējuma cilvēkus ar elpceļu saslimšanas pazīmēm. Neierašanās gadījumā iepriekš jāinformē NVA darbinieks.
Vēršam uzmanību!

Iesniegumi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai tiek pieņemti tikai attālināti.

Lai NVA CV un vakanču portālā pieteiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:

1. solis

Atveriet NVA CV un vakanču portālu;

2.solis

Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;

3.solis

Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam";

4.solis

Izvēlēties iespēju "Pieteikties bezdarbnieka statusam" un norādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties;

5.solis

Lejupielādējiet un aizpildiet iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai (paraksts nav vajadzīgs).

6.solis

Aizpildītu iesniegumu WORD formātā saglabājiet kā pielikumu un nosūtiet NVA.

Ja klientam nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka statusam, to var izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot un ieliekot filiāles pastkastītē.