Jaunumi
NVA logo, teksts, foto: NVA Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa

NVA Valmieras filiāles Klientu apkalpošanas centri  darbojas trīs pilsētās - Smiltenē, Valkā un Valmierā. Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma arī mūsu filiālē vērojams reģistrēto bezdarbnieku skaita pieaugums.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļos filiāles klātienes apmeklējumi ir aizstāti ar attālinātu apkalpošanu, un esmu novērojusi, ka pagājušajā gadā mūsu klienti bija priecīgi par iespēju ar mūsu darbiniekiem sarunāties telefoniski, daudzi stāstīja par savām situācijām un problēmām. Šajā gadā ir vērojams, ka klienti vēlas atnākt pie mums uz “dzīvo sarunu”, tāpēc mēs gatavojamies šim brīdim, lai varētu maksimāli daudz laika veltīt klienta uzklausīšanai un viņam nepieciešamā atbalsta sniegšanai, bet mazāk laika - formālām darbībām.

Ļoti saturīga un auglīga saruna ir tad, ja klients ir sagatavojies, stāstot, kā viņam ir veicies vai nav veicies darba meklēšanā. Tad ir iespēja kopīgi precīzāk izvērtēt, kas ir pietrūcis, lai darba devējs pieņemtu darbā. Bieži ļoti noderīga ir karjeras konsultanta palīdzība, lai būtu pareizi sagatavots CV, uzrakstīta motivācijas vēstulē, kurā būtu visi galvenie akcenti, kas varētu ieinteresēt darba devēju. Karjeras konsultants sniegs praktiskus padomus, uzmundrinās, iedrošinās par izdošanos – un darbu atrast būs vieglāk!

Zaudējot darbu pēc ilgstošas strādāšanas, cilvēks bieži vien apjūk, domā, ka jādodas uz aģentūru, lai iegūtu bezdarbnieka statusu. Pavisam nesen kādā pārtikas veikalā mani kā NVA Valmieras filiāles vadītāju atpazina un pienāca klāt kāds vīrietis, viņš teica, ka pēc nedēļas zaudēs darbu.

“Kā tad jūs tagad strādājat, vai man jāpiesakās, lai varu atnākt?” bija viņa jautājums. Noskaidrojās, ka viņam ir pieejams internets, un datoru lietot viņš prot. Liels bija vīrieša pārsteigums, ka bezdarbnieka statusu iegūt var attālināti, ka to piešķirt varēs jau ar nākamo dienu pēc darba attiecību pārtraukšanas, ka pieteikšanās statusam notiek elektroniski, ka vienlaikus elektroniski var pieteikties arī bezdarbnieka pabalstam.

Nedēļu vēlāk vīrietis man piezvanīja, lai pārliecinātos, vai visu viņš dara pareizi, piesakoties bezdarbnieka statusam elektroniski. Viņš veiksmīgi jau visu bija paveicis pats, no manis viņš saņēma apstiprinājumu un uzmundrinājumu. Vīrietis pateicās par iespēju, neizejot no mājas, ātri nokārtot visas nepieciešamās formalitātes, kas iepriekš viņam bija šķitušas tik sarežģītas!

NVA logo, teksts, attēlā: cilvēks ar telefonu