Bezdarbnieki Darba meklētāji Jaunumi
NVA logo, teksts un ilustrācija: darbinieks ar datoru

Sākot ar 2021.gada 11.oktobri, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visus klientus apkalpo attālināti. Tiem NVA reģistrētajiem klientiem, kuriem Individuālajā darba meklēšanas plānā bija paredzēta klātienes konsultācija NVA, uz viņu norādītajiem tālruņa numuriem tiks nosūtīta īsziņa ar informāciju par attālinātu apkalpošanu, proti - Individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajā laikā NVA darbinieks sazināsies ar klientu un apkalpos viņu telefoniski. 

Nepieciešamības gadījumos klientiem ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem būs iespēja, iepriekš telefoniski vienojoties ar savu NVA filiāli vai Klientu apkalpošanas centru, saņemt pakalpojumu klātienē epidemioloģiski drošā vidē.

Dodoties uz NVA filiāli vai klientu apkalpošanas centru, līdzi jāpaņem derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) un derīgs sadarbspējīgs sertifikāts! Atrodoties NVA telpās, klientam ir jāievēro visi valstī noteiktie drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai – jālieto sejas maska, jāietur 2 metru distance no citiem cilvēkiem, jādezinficē rokas, jaievēro respiratorā higiēna un citi nosacījumi savai un apkārtējo drošībai. Iesakām līdzi paņemt arī savu pildspalvu. Klienti arī ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem nedrīkst apmeklēt NVA, ja ir elpceļu slimības pazīmes, ir noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.

Saziņai ar NVA darbiniekiem lūdzam izmantot tālruni un e-pastu, NVA pārvaldes un filiāļu kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnē.

Bezmaksas informatīvais tālrunis – 80200206. 

Aicinām NVA klientus izmantot elektroniskos pakalpojumus NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv). Autentificēties NVA CV un vakanču portālā var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile. 

Lai NVA CV un vakanču portālā pieteiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:

 1. solis
 2. solis
  • Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla Latvija.lv autentifikācijas veidiem;
 3. solis
  • Sadaļā “E-pakalpojumi” – "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam" izvēlieties iespēju pieteikties bezdarbnieka statusam un pabalstam, klikšķiniet uz “Pieteikties”;
 4. solis
  • Norādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties un aizpildiet pieteikumam nepieciešamo informāciju;
 5. solis
  • Ja Jums ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, aizpildiet arī pabalsta piešķiršanai nepieciešamo informāciju;
 6. solis
  • Klikšķiniet uz “Pieteikties bezdarbnieka statusam”, lai pabeigtu iesnieguma iesniegšanu.

Ja klientam nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka statusam, to var izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot un ieliekot filiāles pastkastītē.

Atgādinām, ka attālināti iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai iespējams iesniegt arī oficiālajā elektroniskajā adresē valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Adresējot ziņojumu NVA filiālei, jāizvēlas iespēja “Izvēlies veidlapu”, jāklikšķina uz piedāvātās veidlapas, jāaizpilda informācija un jāpabeidz elektroniskās adreses ziņojuma nosūtīšana.