Bezdarbnieki Darba meklētāji Jaunumi
Vizualizācija
logo

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Jebkurš cilvēks, kuram ir interneta pieslēgums, jebkurā viņam ērtajā vietā un laikā var tiešsaistē mācīties finanšu pratību vai iegūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) CV un vakanču portāla E-mācību sadaļā lietotājiem ir pieejami e-mācību moduļi „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju” un „Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, kas izstrādāti NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros. Lai uzsāktu mācības tiešsaistē, NVA CV un vakanču portālā ir jāautorizējas ar portāla Latvija.lv starpniecību.

Interaktīvais e-mācību modulis „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība“

piedāvā iespēju apgūt zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c. Mācību vielai ir četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas. Mācību ilgums ir piecas akadēmiskās stundas, bet mācību noslēgumā ir jāizpilda pārbaudes tests.

NVA e-mācību modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”

jebkuram interesentam attālināti ļauj apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīties, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu sekmīgi atrasts. Mācību saturs ir sakārtots trīs sadaļās: “Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”. Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums ir 5 akadēmiskās stundas.

E-mācību modulis “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”

piedāvā iespēju elektroniskajā vidē apgūt darba meklēšanas metodes. Attālināto mācību noslēgumā ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests. Pārbaudes testi ir pieejami tikai tad, kad ir iepazīts viss e-mācību moduļa saturs.

NVA piedāvāto iespēju attālināti mācīties finanšu pratību jau ir izmantojuši kopumā 31094 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji: 2018.gadā – 18932, 2019.gadā – 10401 un 2020.gada 7 mēnešos - 1761. Pārbaudes testu sekmīgi ir nokārtojuši 17800 bezdarbnieku un darba meklētāju.

Efektīvas darba meklēšanas stratēģijas veidošanu attālināti mācījās kopumā 2944 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji: 2019.gadā – 996, bet šī gada 7 mēnešos - 1948. Pārbaudes testu sekmīgi ir nokārtojuši 1435 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Motivācijas vēstules sagatavošanu un sagatavošanās darba intervijai attālināti mācījās kopumā 8724 NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji: 2018.gadā – 3984, 2019.gadā – 3717 un šī gada 7 mēnešos – 1023. Pārbaudes testu sekmīgi ir nokārtojuši 3812 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Kopumā iespēju tiešsaistē mācīties finanšu pratību un iegūt darba meklēšanā noderīgas zināšanas ir izmantojuši 42762, bet mācības sekmīgi pabeiguši 23047 NVA klienti.