Bezdarbnieki Darba meklētāji Jaunumi
NVA logo, teksts, foto

Reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju mācīties atvērto tiešsaistes kursu platformās un saņemt mācību izdevumu kompensāciju - līdz 150 eiro apmērā.

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdienās ir ļoti populārs e-mācību virziens, kas nodrošina iespēju apgūt dažādu pasaules valstu starptautiski atzīto augstskolu izglītības programmas. Atvērtie tiešsaistes kursi ir pieejami tādās mācību platformās kā, piemēram, Coursera, EdX, MiriadaX, Futurelearn un citas.

Kā pieteikties mācību izdevumu kompensācijai?

1. Solis

NVA reģistrētajam klientam (bezdarbnieks vai darba meklētājs) atvērto tiešsaistes kursu platforma un savas profesionālās karjeras attīstībai piemērota mācību programma jāizvēlas patstāvīgi vai no NVA izvērtēto tiešsaistes kursu platformu un programmu saraksta. (Ārvalstu atvērto tiešsaistes kursu platformās mācību programmas latviešu valodā nav pieejamas.)

2. Solis

Pirms mācību programmas apguves uzsākšanas savā NVA filiālē jāiesniedz pieteikums, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portālu latvija.lv vai nogādājot NVA filiālē ar pasta starpniecību, vai nosūtot uz NVA filiāles e-pasta adresi, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

3. Solis

NVA filiāle izvērtēs izvēlētās atvērto tiešsaistes kursu platformas un mācību programmas atbilstību pasākuma prasībām un dažu dienu laikā sniegs atbildi pretendentam. Ja izvēlētā platforma un mācību programma atbilst pasākuma prasībām, pieteikums tiks apstiprināts un tiks noteiks mācību laiks.

4.Solis

Izvēlētās mācību programmas apguve ar NVA filiāli saskaņotajā laikā.

5.Solis

Desmit darba dienu laikā pēc mācību pabeigšanas NVA filiālē jāiesniedz iesniegums mācību izdevumu kompensācijai, kuram jāpievieno mācību programmas apguvi un veikto maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas. Arī iesniegumu mācību izdevumu kompensācijai var iesniegt, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portālu latvija.lv, nogādāt NVA filiālē ar pasta starpniecību vai nosūtīt uz filiāles e-pasta adresi, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

6.Solis

NVA filiāle trīs darba dienu laikā izvērtē iesniegumu, pieņem lēmumu par mācību izdevumu kompensāciju un informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu.

NVA izvērtē un atbalsta mācības tādās atvērto tiešsaistes kursu platformās, kurās vismaz divas augstākās izglītības iestādes mācību programmu apguvi piedāvā kādā no Eiropas Savienības  (ES) dalībvalstu oficiālajām valodām, un vismaz desmit platformā pārstāvētās augstākās izglītības iestādes ir iekļautas pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education" (https://www.timeshighereducation.com). Ja atvērto tiešsaistes kursu platformā izglītības programmu apguvi piedāvā mazāk nekā desmit augstākās izglītības iestādes, tad tām visām ir jābūt iekļautām pasaules universitāšu reitingā "Times Higher Education".  Izvēlētai mācību programmai jāatbilst vienai no piecām Labklājības ministrijas apmācību komisijas apstiprinātajām jomām: Uzņēmējdarbība (Business), Datorzinības (Computer science), Datu zinātne (Data science), Informāciju tehnoloģijas (Information Technology) vai Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (Language Learning). Izvēlēto atvērto tiešsaistes kursu platformu un programmu atbilstību šiem kritērijiem vērtē NVA un neatbilstības gadījumā NVA klients var iesniegt jaunu pieteikumu.

Pieteikumus daļējai mācību izdevumu kompensācijai pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā!

NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

Vairāk par atbalstu mācību programmu apguvei atvērto tiešsaistes kursu platformās lasiet: