Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

„Darbinieku apmācība ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/24_ESF

 

244. „Darbinieku apmācība ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/24_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
10.06.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016.gada 13.jūlijam apmācību nodrošināšana ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros nodarbinātajam personālam no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 30.jūnijam

Nolikums

Precizēts ar IK 05.07.2016. lēmumu

1.pielikums

Precizēts ar IK 05.07.2016. lēmumu

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Precizēts ar IK 05.07.2016. lēmumu

5.pielikums

6.pielikums

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.07.2016.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.07.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.06.2016.)

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu
„Personāla apmācība darbam ar mērķa grupām” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/19_ESF

 

243. „Personāla apmācība darbam ar mērķa grupām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/19_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.05.2016.
2016.gada 17.jūnijs, plkst.10:00 NVA projektu koordinējošo ekspertu apmācība efektīvai saskarsmei ar bezdarbniekiem, darba devējiem un sadarbības partneriem. no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018.gada 31.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikumsNVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.06.2016.)

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu
„Apmācību organizēšana Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/17_ESF

 

242. „Apmācību organizēšana Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/17_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.04.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016.gada 26.maijam, plkst.10.00 Apmācību pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem Iepirkuma priekšmeta 1.daļā no līguma noslēgšanas brīža līdz 2019. gada 31. decembrim vai līdz mācību apjoma izpildei.
Iepirkuma priekšmeta 2.daļā no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 30.novembrim.

Nolikums

(Precizēts ar IK 17.05.2016.lēmumu)

1.pielikums

(Precizēts ar IK 17.05.2016.lēmumu)

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

(Precizēts ar IK 17.05.2016.lēmumu)

5.pielikumsNVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.05.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.05.2016.)

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu
„Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/10_ESF

 

240. „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/10_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
15.04.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016.gada 15.jūlijam Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana mērķa grupas klientiem no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 29.decembrim.

Nolikums Precizēts ar IK 04.07.2016. lēmumu

1.pielikums aktualizēts ar IK 21.06.2016. lēmumu

2.pielikums

3.pielikums

Precizēts ar IK 29.06.2016. lēmumu

4.pielikums

5.pielikums

Precizēts ar IK 10.06.2016. lēmumu

6.pielikums

Precizēts ar IK 10.06.2016. lēmumu

7.pielikumsNVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (29.06.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.06.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.06.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.06.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (24.05.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.05.2016.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.05.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (29.04.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.04.2016.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (19.04.2016.)

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu
„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/12_ESF

 

241. „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/12_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
15.04.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2016.gada 9.jūnijam, plkst.10.00 Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu nodrošināšana ilgstošajiem bezdarbniekiem no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 29. decembri.

Nolikums

Precizēts ar IK 23.05.2016.lēmumu

1.pielikums

Precizēts ar IK 13.05.2016.lēmumu

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

Precizēts ar IK 13.05.2016.lēmumu

9.pielikums

10.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

Precizēts ar IK 13.05.2016.lēmumu

14.pielikums 

Ar 2016.gada 2.septembra iepirkuma komisijas lēmumu, iepirkums visās 28 daļās ir izbeigts bez rezultāta. 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.06.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (27.05.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.05.2016.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.05.2016.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.05.2016.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (11.05.2016.)

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu
„EURES pasākumu organizēšanas nodrošināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/13_ESF

 

239. „EURES pasākumu organizēšanas nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/13_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.04.2016.
2016.gada 20.aprīlis, pl.10:00 EURES pasākumu organizēšanas nodrošināšana
no līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikumsNVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (18.04.2016.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.04.2016.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (08.04.2016.)


 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu
„Darbinieku apmācība” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/11_ESF

 

238. „Darbinieku apmācība”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/11_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.03.2016.
2016.gada 18.aprīlis, pl.10:00 apmācību cikla par koučinga pamatprincipiem nodrošināšana NVA projekta “Jauniešu garantija” darbiniekim (koordinējošiem ekspertiem, karjeras konsultantiem)
no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 31.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums 

 NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.04.2016.)


 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu
„Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/4_ESF

 

237. „Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2016/4_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.02.2016.
2016.gada 16.marts, pl.10:00 Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nodrošināšanai no 2016.gada maija līdz 2018.gada 31.decembrim

Nolikums Precizēts ar iepirkuma komisijas 11.03.2016.lēmumu.


 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.03.2016.)


 

 

Kontaktpersona

Agnese Rone

Aplūkot e-pastu
„Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/3_ESF

 

224. „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2015/3_ESF

 

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.03.2015.
2015. gada 27. aprīļa plkst. 10.00

„Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi"

 

 

 

Valsts speciālā budžeta ietvaros no līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 31.decembrim; Jauniešu garantijas pasākumu ietvaros no līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 30.jūnijam; Atbalsta bezdarbnieku izglītībai ietvaros no līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 31.decembrim.  

 

 

Nolikums

(precizēts ar iepirkuma komisijas 14.04.2015 un 17.04.2015 lēmumu)

1.pielikums

(precizēts ar iepirkuma komisijas 14.04.2015 un 17.04.2015 lēmumu)

2.pielikums

3.pielikums

(precizēts ar iepirkuma komisijas  17.04.2015 lēmumu)

4.pielikums

5.pielikums

(precizēts 14.04.2015)

Vēršam uzmanību, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu iepirkumiem, ir mainīti atsevišķi nosacījumi iepirkuma dokumentācijā un līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas reģionu ietvaros!
 

 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.04.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (10.04.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (14.04.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (17.04.2015.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.04.2015.)   

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (23.04.2015.)

 

Iepirkuma rezultāti (02.10.2015)   

 

Kontaktpersona:

Agrita Medzvecka,

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
237. „Ergoterapeitu pakalpojuma nodrošināšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/56_ESF

 

237. „Ergoterapeitu pakalpojuma nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. – NVA 2015/56_ESF

Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.12.2015.
2016.gada 15.janvāris, pl.10:00 „Ergoterapeitu pakalpojuma nodrošināšana” no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 30.decembrim

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums 

 


 

 

Kontaktpersona

Sandra Čakša

Aplūkot e-pastu

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv