Logo: Eiropas Savienibas karogs. Teksts Finansē Eiropas Savienība NextGenerationEU. Logo: Latvijas karogs Teksts: 2027 Nacionālais attīstības plāns

 ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”

Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) ESF  plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros īsteno  pasākumu “Psihologa individuālās un grupu konsultācijas”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

Kas var piedalīties?

NVA reģistrētas persona, kurai piešķirts bezdarbnieka statuss.

Kā konsultācijas noris?

Konsultācijas var saņemt gan klātienē, gan attālināti.

Konsultācijas tiek nodrošinātas visās NVA filiālēs.

Kā pieteikties dalībai?

  1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
  2. Jāvienojas par psihologa konsultāciju laiku.
  3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  4. Noteiktajā dienā un laikā jāierodas pie psihologa uz konsultāciju.

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.