Darba devējiem Informācija presei Jaunumi
Attēls ir sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā teksts. Otrajā daļā ilustratīvais attēls un foto. Apraksts zem attēla.
ES+NAP logo

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina darba devēju pieteikumu pieņemšanu subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos klientus.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA bezdarbnieka statusā reģistrētajam klientam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā un viņa darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota personai ar invaliditāti, NVA nodrošina ergoterapeita pakalpojumu darba vietas apsekošanai un darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai. Darba devējs var pieteikties atbalsta saņemšanai darbavietas izveidei uz 6 vai 12 mēnešiem.

"Subsidēto darbavietu izveide ir ne tikai finansiāls darba devēju ieguvums nepieciešamā darbaspēka piesaistē, bet arī nozīmīgs sociāls ieguldījums iekļaujošās nodarbinātības veicināšanā, darba iespējas piedāvājot tiem darba ņēmējiem, kuru integrācijai darba tirgū nepieciešams papildu atbalsts. Subsidēto darbavietu izveide liecina par valsts un uzņēmēju atbildību un spēju nodrošināt darba tirgū vienlīdzīgas iespējas visiem,” uzsver NVA Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Beļisovs.

ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” pasākumos noteiktām personu grupām tiek nodarbināti NVA reģistrētie klienti, kuri bezdarbnieka statusā atrodas vismaz trīs mēnešus, kuriem nav izdevies patstāvīgi vai ar NVA atbalstu atrast darbu:

  • personas  ar invaliditāti;
  • klienti vecumā virs 55 gadiem, kuriem līdz vecuma pensijai ir atlikuši vairāk nekā 2 gadi;
  • klienti, kuri bez darba ir 12 mēnešus un ilgāk;
  • klienti, kuriem līdz vecuma pensijai atlikuši ne vairāk kā divi gadi;
  • jaunieši vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu;
  • jaunieši vecumā  līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir atbrīvoti no brīvības atņemšanas iestādes vai ir probācijas klienti;
  • klienti ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei aicināti komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).

Kā darba devējam pieteikties?

  1. Jāreģistrē vakance CVVP.
  2. Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā Subsidētas darbavietas”, un jāpievieno prasītā informācija.
  3. Aizpildīts un ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pieteikums jānosūta uz NVA oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), kas pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”

NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija izskatīs darba devēju pieteikumus atbilstoši aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles nolikumam. Par pieņemto lēmumu darba devēju NVA informēs rakstveidā.

Ja subsidētās darbavietas izveide tiks apstiprināta, NVA aicinās darba devēju mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas slēgt līgumu par subsidētās darbavietas izveidi. Darba devējam būs jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas klients, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar klientu.

“2024. gadā ESF Plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros plānojam izveidot 882 subsidētās darbavietas, to skaitā 579 darbavietas personām ar invaliditāti. Šī gada četros mēnešos ar darba devējiem jau ir noslēgti līgumi par 286 subsidēto darbavietu izveidi, no tām 258 darbavietas paredzētas personām ar invaliditāti,” informē Pāvels Beļisovs.

Detalizētāka informācija: