ES+NAP logo

ESF Plus projekts “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai”

Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk -NVA)  ESF  plus projekta “Pasākumi iekļaujošai nodarbinātībai” ietvaros īsteno Atbalsta pasākumus atkarību pārvarēšanai, kuru mērķis ir veicināt bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības riskus.

Kas var piedalīties?

NVA reģistrētas persona, kurai piešķirts bezdarbnieka statuss, kurai:

  • atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko, psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;
  • iespējama alkohola, narkotisko, psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Atbalsta pasākumi:

Atbalsta pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos ārstēšanās procesā.

Pasākumu īsteno:

  • SIA «AKRONA 12», Rīgā ( ārstēšanās ilgums 30 dienas)

Atbalsta pasākums ietver ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju.

Atbalsta pasākumu saņem bezdarbnieki, kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.

Kā pieteikties dalībai?

  1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
  2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
  3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus.