Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”


Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki:

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kā pieteikties dalībai?

Dalībai Pasākumā jāreģistrējas elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.


Pieteikumā norādi informāciju par reģionu, kurā vēlies stādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.


Kad reģistrēties?

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni var no 2020.gada 10.jūnija līdz 17.augustam.

Reģistrēto skolēnu skaits pa reģioniem līdz 29.jūnijam:

  • Latgales reģions – 1 324 skolēni
  • Vidzemes reģions – 774 skolēni
  • Rīgas reģions – 3 242 skolēni
  • Kurzemes reģions – 1 593 skolēni
  • Zemgales reģions – 1 150 skolēni

Kad pasākums tiek īstenots?

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūlija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem.

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Aizkraukles filiālē (06.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
LPKS Latraps Palīgstrādnieks 3
SIA GFK centra Tūrisma inventāra nomas p-ta darbinieks 3
SIA Bormaņi Sezonas laukstrādnieks 3
SIA RRKP būve Lietvedis  2
SSAC Ziedugravas Asistents personām ar invaliditāti 4
Pļaviņu novada dome Palīgstrādnieks 18
SIA A&U Pārdevēja palīgs 1
Kokneses novada dome Palīgstrādnieks 21
Jaunjelgavas novada dome Labiekārtošanas strādnieks 37
SIA MV trara Palīgstrādnieks 4
Aizkraukles novada dome Apstādījumu kopējs 3
Reģistrētājs 2
Dežurants 2
Palīgstrādnieks 7
Sētnieks 2
Labiekārtošanas strādnieks 2
Muzeja izstāžu un eksp.zāļu uzraugs 3
Skolotāja paligs 1
ZS Ragāres Palīgstrādnieks 6
SIA Maxima Latvija Preču u izvietotājs 3
SIA IMIga Viesmīlis 2
SIA TC Kurši Pārdevēja palīgs 2
Neretas novada dome Palīgstrādnieks 7
SIA TET Projekta vadītāja asistents 1
SIA Aventuss Palīgstrādnieks 1
SIA Staburags Biroja administrators 1
SIA Pļaviņu DM Sētnieks 6
SIA ABC Jums Ceha strādnieks 7
Kopā: 154

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Alūksnes filiālē (aktualizācijas datums 20.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
ZS "Sauleskalns" Laukstrādnieks 4
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunannas pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 2
SIA "HOME DESIGN" Pārdevēja palīgs 1
Alūksnes novada pašvaldība, PII Sprīdītis Skolotāja palīgs 11
Alūksnes novada pašvaldība, Zeltiņu pagasta pārvalde Sporta spēļu vadītājs 2
Alūksnes novada pašvaldība, PII Cālis Skolotāja palīgs 1
Alūksnes novada pašvaldība, Ilzenes pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 4
Alūksnes novada pašvaldība,Veclaicenes pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 2
LPKS Amatnieki Saimniecības strādnieks 1
Alūksnes novada pašvaldība, Jaunalūksnes pagasta pārvalde Sezonas strādnieks 2
Alūksnes novada pašvaldība,Jaunlaicenes pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 2
Alūksnes novada pašvaldība,PA ALJA Palīgstrādnieks 2
SIA Hanvest Nomas punkta darbinieks 2
Alūksnes novada pašvaldība, TIC Tūrisma gids 5
Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes muzejs Klientu apkalpošanas speciālists 2
SIA "Benevilla" Klientu apkalpotājs 2
SIA "JM grupa" Viesmīlis 10
SIA "R.D.A." Pārdevēja palīgs 1
Apes novada dome Palīgstrādnieks 6
Alūksnes novada pašvaldība, Ziemera pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 1
SIA "ZIDF" Viesmīlis 4
Kopā: 67

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Balvu filiālē (aktualizācijas datums 03.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA BALVU VADUGUNS  IESPIEDDARBU MAKETĒTĀJS 1
IK "BIRZSTALIŅA" NOLIKTAVAS PĀRZIŅA PALĪGS 2
PĀRDEVĒJA PALĪGS 1
SIA PIETĀLAVA PĀRDEVĒJA PALĪGS 4
SIA Sapards BIROJA ADMINISTRATORS 1
IU VALDOGS PAVĀRA PALĪGS 2
Viļakas novada Medņevas pagasta ZS "Sēnītes" KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS 2
Baltinavas novada dome PALĪGSTRĀDNIEKS 4
Balvu novada pašvaldība PALĪGSTRĀDNIEKS 36
PALĪGSTRĀDNIEKS 17
Rugāju novada dome PALĪGSTRĀDNIEKS 12
Rudīte Ziemele PALĪGSTRĀDNIEKS 1
R.D.A., SIA PĀRDEVĒJA PALĪGS 2
AMATI, SIA NOLIKTAVAS STRĀDNIEKS 2
VITAI, SIA PALĪGSTRĀDNIEKS 1
Indra Ciukore PALĪGSTRĀDNIEKS 2
PALĪGSTRĀDNIEKS 2
Viļakas novada dome PALĪGSTRĀDNIEKS 10
Kopā: 102

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Bauskas filiālē (aktualizācijas datums 19.06.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA "Vides serviss" Palīgstrādnieks; 932909 24
Griķu pamatskola Palīgstrādnieks; 932909 3
Vecumnieku novada dome Gadījuma darbu strādnieks; 962201 17
Rundāles novada dome Sezonas strādnieks; 961304 6
SIA "Enzik" Datu ievades operators; 413212 1
SIA "Mārksmens" Pārdevēja palīgs; 522305 2
SIA "PRO Mehanika Noliktavas darbinieks; 432108 1
SIA "Hercogs XII" Virtuves darbinieks; 941202 3
SIA"Pīlādzis" Pārdevēja palīgs; 522305 2
Gailīšu pagasta pārvalde Sētnieks; 961301 9
SIA "LV.EU" Palīgstrādnieks; 932909 2
SIA "MI" Pavāra palīgs; 941201 2
Istabenis; 911204 2
Bauskas novada administrācija Gadījuma darbu strādnieks; 962201 33
LPKS LATRAPS Palīgstrādnieks; 932909 6
SIA "Rutare" Preču/ ielas pārdevējs; 521201 4
SIA "Bauskas konservi" Dārzeņu konservētājs; 751405 12
SIA "Liene" Pārdevēja palīgs; 522305 1
Iluta Straģe Aitkopis; 612110 2
SIA Maxima Latvija Preču izvietotājs; 933401 2
SIA "Velosēta" Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs; 522301 1
SIA "R.D.A." Pārdevēja palīgs; 522305 2
Kopā: 137

 

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Cēsu filiālē (aktualizācijas datums 21.07.2020.)

Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
Brīvu darba vietu nav
         
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
STALBES PAMATSKOLA Auklis, 531101 1
SIA EUROINDEX Solārija darbinieks, 514216 2
SIA INOVĀCIJU CENTRS Istabenis, 911203 2
Administrators, 422402 4
RUCKAS MĀKSLAS FONDS Viesu uzņemšanas organizators, 422401 2
SIA VIDZEMES BŪVSERVISS Palīgstrādnieks, 932909 4
SIA MAXIMA LATVIJA Preču izvietotājs, 933401 4
SIA UNGURMUIŽA Istabenis, 911204 4
Trauku mazgātājs, 912901 2
SIA OGUS Automehāniķa palīgs, 732108 2
APP AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTS Sezonas lauksaimniecības strādnieks, 921102 4
SIA 3X9 ZĀLĪTES Laukstrādnieks, 611402 3
SIA ĀBOLIŅKALNS Lauksaimniecības palīgstrādnieks, 921302 2
SIA Tirdzniecības nams "Kurši" Pārdevēja palīgs, 522305 2
SIA R.D.A. Pārdevēja palīgs, 522305 2
SIA LATGRO Klientu apkalpošanas speciālists, 422207 2
SIA LETS ENJOY Virtuves darbinieks, 941202 4
SIA LETS ENJOY Viesmīlis, 513101 8
SIA LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA Pārdevēja palīgs, 522305 2
JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME Labiekārtošanas strādnieks, 921403 20
LĪGATNES NOVADA DOME Skolotāja palīgs, 531201 8
LĪGATNES NOVADA DOME Palīgstrādnieks, 932909 6
RAUNAS NOVADA DOME Labiekārtošanas strādnieks, 921403 8
RAUNAS NOVADA DOME Labiekārtošanas strādnieks, 921403 2
SIA TET Datu ievades operators,413212 1
RIDEIT, BDR Nomas punkta darbinieks, 524901 2
SIA JURĢIS Pārdevēja palīgs, 522305 3
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Bibliotekārs, 343301 1
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks, 921403 4
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks, 921403 4
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks, 921403 2
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks, 921403 4
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks, 921403 1
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Bibliotekārs, 343301 1
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks, 921403 4
Kopā: 127

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Daugavpils filiālē (aktualizācijas datums 09.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Daugavpils novada pašvaldības Višķu pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 1
SIA Advance LV Grāmatveža palīgs 1
Daugavpils novada pašvaldības Līksnas pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 2
Daugavpils novada pašvaldības Tabores pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 1
Daugavpils novada kultūras pārvalde Palīgstrādnieks 2
Daugavpils novada kultūras pārvalde Muzeja ekspozīciju un zāļu uzraugs 1
Daugavpils novada pašvaldības Sventes pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 1
GAS SERVISS, SIA Lietvedības sekretārs 1
DUBEZERS, KB  Palīgstrādnieks 9
SUPER SELECTION, SIA Pārdevēja palīgs 4
VEISKUPIŠKI, ZKS Palīgstrādnieks 2
Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde Labiekārtošanas strādnieks 1
DAUGAVPILS REĢIONALA SLIMNICA, SIA Palīgstrādnieks 60
FLORESANS, SIA Florists 2
ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Labiekārtošanas strādnieks 34
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME Palīgstrādnieks 70
Eco Bends SIA Nomas punkta darbinieks 4
LATINSOFT, SIA Skolotāja palīgs 6
ALBA-LTD, SIA Pārdevēja palīgs 2
TET, SIA Projekta vadītāja asistents 3
ORNAMENTS, SIA Labiekārtošanas strādnieks 3
ORNAMENTS, SIA Apkopējs 1
Futbola centrs Daugavpils, BDR Sporta pasākumu organizators 4
GALLERLABS, SIA Palīgstrādnieks 2
VESELIBAS CENTRS ILUKSTE, SIA Labiekārtošanas strādnieks 2
VESELIBAS CENTRS ILUKSTE, SIA Trauku mazgātājs 1
Pašnodarbinātā persona Andrejs Mačis Saimniecības pārzinis 1
ECO BALTIC PLUS, SIA Klientu apkalpošanas operators 1
H & H, SIA Palīgstrādnieks 1
auto ADmin, SIA Preču piegādātājs 2
 R.D.A., SIA Pārdevēja palīgs 2
TRIADA M, SIA Palīgstrādnieks 2
 A.K.Services, SIA Veļas gludinātājs 2
VELTE D, SIA Pārdevējs konsultants 1
SKAISTAS, Z/S Lauksaimniecības palīgstrādnieks 1
STUDIO MODERNA, SIA Pārdevēja palīgs 2
Kopā: 235

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Dobeles filiālē (30.06.2020.)

Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
  Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks un vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija   Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
                  Bēnes PB  apkopējs  1
Z.S. Rūķīšu tēja  SEZONAS LAUKSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKS 10 "Rūķīši", Krimūnu pag., Dobeles novads, (t. 29263846)   01.07.-31.07.2020.   22021229   Bēnes PB  iesaiņotājs(cepumiem) 2
SIA Dobeles ūdens  projektu asistents 2

Noliktavas iela 5, Dobele,  

t. 63725502)

  01.07.-31.07.2020.                   01.08.-31.08.2020.   22021229   Bēnes PB iesaiņotājs (ROKU DARBS) 3
SIA Dobeles ūdens  palīgstrādnieks 4 Noliktavas iela 5, Dobele                                           ( t. 63725502)   01.07.-31.07.2020.                   01.08.-31.08.2020.   22021229   Baltic candles LTD  palīgstrādnieks 10
SIA Voltjen  palīgstrādnieks 2 Auces nov., Vītiņu pag., Vītiņi, Liepu iela, 9                             (t. 20063000) Vēlams pilngadīgs skolēns, jo darbs ir fizisks . Uz darbu jānokļūst ašam, jo nav iespēja nodrošināt ar transportu 06.07.-31.07.2020.   22021229   Auces novada PII Pīlādzītis  skolotāja palīgs 1
SIA Voltjen  palīgstrādnieks 2 Auces nov., Vītiņu pag., Vītiņi, Liepu iela, 9                           (t. 20063000) Vēlams pilngadīgs skolēns, jo darbs ir fizisks . Uz darbu jānokļūst ašam, jo nav iespēja nodrošināt ar transportu  01.08.-31.08.2020.   22021229   SIA Tropu tauriņi  Tūristu gids 8
Z.S. Dārzi  SEZONAS  STRĀDNIEKS 7 Dobeles raj., Krimūnu pag. Arhitektu ielā 7, T.  29112688   06.07.-31.07.2020.   22021229   LLU MPS Vecauce EKSKURSIJU GIDS 2
Z.S. Dārzi  SEZONAS  STRĀDNIEKS 6 Dobeles raj., Krimūnu pag. Arhitektu ielā 7, T.  29112688    01.08.-31.08.2020.   22021229   LLU MPS Vecauce  Virtuves darbinieks 1
Z.S. Mazkalniņi saimniecības strādnieks 1 Mazkalniņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov.,  T. 29118624   06.07.-31.07.2020.   22021229   LLU MPS Vecauce  SEZONAS LAUKSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKS 1
Z.S. Mazkalniņi saimniecības strādnieks 1 Mazkalniņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov., T. 29118624    01.08.-31.08.2020.   22021229   Mārksmens SIA  PĀRDEVĒJA PALĪGS 6
                  Mārksmens SIA  KRĀVĒJS (ROKU DARBS) 1
                  SIA Kompānija SL malkas skaldītājs 3
                  Apses z.s. LIEPAS dārzkopis 8
                  Maxima Latvija preču izvietotājs 1
                  SIA SPECTRE LATVIA šuvējs/a 20
                  SIA RDA pārdevēja palīgs 2
                  TN Kurši pārdevēja palīgs 2
                      Sandra Latiiša preču/ielas pārdeējs 1
                  TUKSAN SIA  palīgstrādnieks 2
Kopā: 35             Kopā: 75

 

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Jēkabpils filiālē (03.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Jēkabpils novada pāsvaldība apstādījumu kopējs 20
sezonas strādnieks 64
eksponātu uzraugs 6
LPKS LATRAPS palīgstrādnieks 2
Krustpils novada pašvaldība palīgstrādnieks 36
IU Sūknis pārdevēja palīgs 2
Viesītes novada pašvaldība labiekārtošanas darbu strādnieks 1
SIA Dižmežs palīgstrādnieks 6
SIA Tet projekta vadītāja asistents 1
SIA PAKAVS noliktavas strādnieks 2
Z/S Avotiņi virtuves darbinieks 2
ātrās ēdināšanas strādnieks 2
istabenis 2
pārdevēja palīgs 2
SIA Pērlīte tūrisma mītnes istabenis 6
SIA PROCENTS palīgstrādnieks 4
SIA LUTRA mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 1
SIA Maxima Latvija preču izvietotājs 2
SIA Krustpils ceļavējš 3 viesmīlis 4
Kopā: 165

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Jelgavas filiālē (07.07.2020.)

Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
  Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija   Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA ANNIKO palīgstrādnieks   1 "Jaunvīndedži", Zaļenieku pag., Jelgavas novads. Zvanīt 27021583., vai sūtīt CV  nikulcevs.andris@gmail.com pilngadīgs (18 līdz 20 gadi)  jūlijs, augusts NVA Jelgavas filiāles nodarbinātības organizators Dzintra Ozola, tālr.25685337;          e-pasts  dzintra.ozola@nva.gov.lv   SIA "Zemgale S" palīgstrādnieks   4
SIA Arosa-R sezonas lauksaimniecības strādnieks 20 "Melnā oga", Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads. Zvanīt 29407075; (iespējams darba devējs nodrošinās transportu no Jelgavas uz darba vietu un atpakaļ) atbildība  jūlijs, augusts   LPKS LATRAPS palīgstrādnieks 16
Kopā: 21         kopētājs 3
            Jelgavas novada pašvaldība skolotāja palīgs 28
            palīgstrādnieks 58
            kopētājs 1
            SIA UPPE palīgstrādnieks 6
            Ozolnieku novada pašvaldība palīgstrādnieks 32
            SIA VITA mārkets pārdevēja palīgs 4
            SIA ''Edgars un Tamāra'' PII ''Pīlādzītis'' auklis 5
                SIA "Kanclers" pārdevēja palīgs 6
                SIA Jysk Linnen'n Furniture palīgstrādnieks 2
                SIA Buku audzētava laukstrādnieks 10
                SIA Pro Mehanika noliktavas darbinieks 2
                SIA MNL pārdevēja palīgs 1
                SIA "Mārksmens" pārdevēja palīgs 8
                SIA Arga palīgstrādnieks 2
                Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde namu pārzinis 3
                SIA Jelgavas tipogrāfija palīgstrādnieks 6
                    iespieddarbu pēcapstrādes strādnieks 1
                    SIA Balta eko iespieddarbu pēcapstrādes strādnieks 4
                SIA Bille ID palīgstrādnieks 2
                  SIA R.D.A. pārdevēja palīgs 2
                    SIA Spectre Latvia šuvējs 12
                    SIA BVP sētnieks 4
                    Svētes pagasta zemnieku saimniecība  "Vilciņi1" palīgstrādnieks 5
                SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" pārdevēja palīgs 4
                    SIA Maxima Latvija preču izvietotājs  2
                    Z/S Valneri palīgstrādnieks 4
                    SIA Viktorija B bistro pakalpojumu darbinieks 8
                    trauku mazgātājs  10
                    SIA VIKINGAUTO TRANS grāmatvedības uzskaitvedis  2
                    SIA ANNIKO palīgstrādnieks 3
                    SIA Līcīši Ltd lopkopis 2
                    SIA KROZ sekretārs 2
                    SIA RM autocentrs palīgstrādnieks 1
                    SIA Transportbetons MB grāmatveža palīgs 1
                    SIA DZ pārdevēja palīgs 2
                    SIA STUDIO MODERNA pārdevēja palīgs 2
              Kopā: 270

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Jūrmalas filiālē (aktualizācijas datums 19.06.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA TERASE-13 Bufetes kalpotājs 513103 4
SIA "VITA mārkets" Pārdevēja palīgs, 522305 2
SIA Mārksmens Pārdevēja palīgs 522305 2
SIA Daiport Palīgstrādnieks 932909 2
Apkopēja 911201 6
SIA AKVAPARKS Kasieris 523001 6
Viesmīlis 513101 6
SIA Augstceltne  Pārdevēja palīgs 522305 4
SIA SALRO Klientu apkalpotājs (ēdināšanas jomā) 513105 5
Pavāra palīgs 941201 5
SIA Aleks-10 Palīgstrādnieks, 932909 20
SIA LM Jūrmala Pārdevēja palīgs 522305 4
SIA Antila Viesmīlis 513101 2
Viesmīlis (palīgs) 513101 2
SIA RRM Media Sabiedrisko attiecību menedžeris 243201 2
SIA MAXIMA Latvija Preču izvietotājs 933401 5
SIA TN ''Kurši'' Pārdevēja palīgs 522305 2
SIA REDBUS Viesmīlis  513101 10
Virtuves darbinieks 941203 4
Pārdevējs 522301 4
SIA Good Mood Hostel Tūrisma mītnes istabene 911205 2
SIA Lavita beach Bistro pakalpojumu darbinieks 513102 4
Kafijas dzērienu bārmenis 513204 4
SIA Lavita FOOD Bistro pakalpojumu darbinieks 513102 4
Kafijas dzērienu bārmenis 513204 3
SIA ARBAT RIGA Virtuves darbinieks 941202 7
Bistro pakalpojumu darbinieks 513102 6
Viesmīlis (palīgs) 513101 3
Administrators (palīgs) 422402 2
Istabenes (palīgs) 911203 4
AS Fēnikss Ātrās ēdināšanas strādnieks 941101 6
Tirdzniecības zāles darbinieks 933402 8
Kopā: 150

 

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Krāslavas filiālē (aktualizācijas datums 29.06.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
IK Stādaudzētava Sprogas palīgstrādnieks 3
SIA RETE Teritorijas dežurants 2
klientu apkalpošanas speciālists 2
SIA KREPE ātrās ēdināšanas strādnieks 2
Z/S SAKNES palīgstrādnieks 2
SIA IV PLUS  audumu komplektētājs 1
IK KORS dekorētājs 2
Krāslavas novada
Kalniešu pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 8
Dagdas novada pašvaldība sētnieks 2
dārzniecības strādnieks 2
tūrisma informācijas konsultants 4
labiekārtošanas strādnieks 23
skolotāja palīgs 6
Kopā: 59

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Kuldīgas filiālē (aktualizācijas datums 03.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Taurkalni, R.Kormes Kurmāles pagasta zemnieku saimniecība laukstrādnieks 3
Autoveikals O.Z.I. SIA palīgstrādnieks 5
Pārsa SIA tirdzniecības zāles darbinieks 7
Alsungas novada dome tūristu gids 2
S.Z. Prpojekti SIA grāmatvedības uzskaitvedis 3
Kuldīgas novada pašvaldība
 Padures pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 1
Kuldīgas novada pašvaldība
Rumbas pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 2
Kuldīgas novada pašvaldība,
 Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs
lauksaimniecības palīgstrādnieks 4
Armands Kalniņš biļešu kases kasieris 2
Kuldīgas novada
 pašvaldība Restaurācijas nodaļa
palīgstrādnieks 3
 Skrundas komunālā
 saimniecība SIA
palīgstrādnieks 3
Kuldīgas novada
 pašvaldība Snēpeles pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 3
HRG - lux SIA tirdzniecības zāles darbinieks 2
Šefleru ģimenes dārzniecība SIA palīgstrādnieks 6
Biedrība Padures muiža tūrisma organizators 1
Kuldīgas novada pašvaldība Laidu pagasta pārvalde palīgstrādnieks 4
Jaunploči, M.Bierandes Gudenieku pagasta zs palīgstrādnieks 3
Hotel Virkas muiža SIA viesnīcas istabenis 4
Tirdzniecības nams Kurši SIA pārdevēja palīgs 4
Maxima Latvija SIA preču izvietotājs 3
Kuldīgas novada
 pašvaldība Turlavas pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 8
Rendas Uplejas SIA palīgstrādnieks 1
Vita Mārkets SIA pārdevēja palīgs 2
Platte SIA galdnieka palīgs 2
Būvfirma P.B.A. SIA palīgstrādnieks 6
Kuldīgas novada
 pašvaldība Gudenieku pagasta pārvalde
palīgstrādnieks 3
Kalvīc SIA pavāra palīgs 2
Homey SIA tīrītājs (roku darba) 4
Ēku uzturēšanas serviss SIA palīgstrādnieks 2
Smaidas,
Snēpeles pag. Zemnieku saimniecība
lauksaimniecības palīgstrādnieks 2
Kalniņlauki SIA palīgstrādnieks 4
Kopā: 101

 

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Liepājas filiālē (aktualizācijas datums 01.07.2020.)

Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
  Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks un vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija   Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
WINDROSE SIA Preču/ielas pārdevējs, 521201 1 Jūrmlas parks, Liepāja Vēlme komunicēt ar cilv., gatavot ēst, vēlams no 18-20 gadiem 01.08.2020.-31.08.2020.   Nodarbinātības organizatore Līga Rāva, liga.rava@nva.,gov.lv, tālr.63489802, 26563840; Nodarbinātības organizatore Sandra Nīmane, sandra.nimane@nva.gov.lv, tālr. 63489800, 28681151   LPPI Komunālā pārvalde labiekārtošanas strādnieks, 921403 39
  Viesnīcas istabenis, 911203 1 Ērgļu iela 4, Liepāja Tīrības, kārtības uzturēšana, krievu un angļu valodu zināšans, vēlams no 18-20 gadiem.  01.08.2020.-31.08.2020.     Vaiņodes novada dome labiekārtošanas strādnieks, 921403 60
SIA Tāfele Preču/ielas pārdevējs, 521201 1 Jūrmalas parks, Liepāja Laipna attieksme pret klientiem  01.08.2020.-31.08.2020.     SIA HRG-lux tirdzniecības zāles darbinieks, 933402 2
SIA Krastmaļi sports Pavāra palīgs, 941201 4 Skolas iela 14, Durbe   06.07.2020. - 31.07.2020.      01.08.2020.-31.08.2020.     SIA T&P palīgstrādnieks, 932909 6
SIA Tirdzniecības nams "Kurši" Pārdevēja palīgs, 522305 1 Zemnieku iela 32, Liepāja    01.08.2020.-31.08.2020.     Priekules novada pašvaldība labiekārtošanas strādnieks, 921403 15
Kopā: 8             SIA VITA mārkets Pārdevēja palīgs, 522305 2
                      SIA JYSK palīgstrādnieks, 932909 4
NVA Liepājas filiāles darbinieks nodarbinātības organizatore Līga Rāva         Ābelnieki ZS Graudaugu audzēšanas lauksaimnieks, 611101 2
Kontaktinformācija: 63489802                 Durbes novada dome labiekārtošanas strādnieks, 921403 20
                      Aizputes novada dome labiekārtošanas strādnieks, 921403 45
                      SIA Ģimenes saliņa Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, 522301 3
                      SIA Kurzemes gaļsaimnieks svērājs, 432104 10
                      SIA CEPELĪNI Preču/ielas pārdevējs, 521201 2
                      Viesmīlis, 513101 2
                      SIA Aizputes nami labiekārtošanas strādnieks, 921403 6
                      P.A.Nodarbinātības projekti palīgstrādnieks, 932909 66
                      apkopējs, 932909 6
                      muzeju izstāžu zāļu un ekspozīciju uzraugs, 962906 18
                      labiekārtošanas strādnieks, 921403 10
                      SIA Tāfele Preču/ielas pārdevējs, 521201 5
                      WINDROSE SIA Preču/ielas pārdevējs, 521201 3
                        Viesnīcas istabenis, 911203 2
                      SIA Liepājas velo serviss tehniskais strādnieks, 933308 2
                      Pāvilostas novada pašvaldība klientu apkalpošanas speciālists, 422207 2
                      bibliotekārs, 343301 1
                      Nīcas novada dome labiekārtošanas strādnieks, 921403 20
                      SIA ADS Baltic Transporta strādnieks, 933305 6
                      SIA ROMĀRS Viesmīlis, 513101 2
                      SIA Karostas cietums  Viesmīlis, 513101 2
                      Karostas glābšanas biedrība Tūrisma gids, 511305 2
                      SIA KINGS Preču izvietotājs, 933401 4
                      SIA STREETFOODLV Ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs, 524601 4
                      SIA Namīpašnieks Administrators, 515101 2
                      SIA R.D.A. Pārdevēja palīgs, 522305 4
                      SIA Liepājas autostāvvietas Palīgstrādnieks, 93909 2
                      SIA MK Būvniecība Būvstrādnieks, 931301 6
                      Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Palīgstrādnieks, 93909 8
                      SIA Vil Net Projektu vadītāju asistents, 334313 2
                      SIA Tirdzniecības nams "Kurši" Pārdevēja palīgs, 522305 1
                      SIA Maxima Latvija Preču izvietotājs, 933401   13
                      Priekules novada pašvaldība labiekārtošanas strādnieks, 921403 20
                      SIA Santaro Zāles darbinieks, 933402   7
                      SIA Grāmatvedis Automehāniķa palīgs, 721308 2
                      SIA Inerto materiālu serviss Palīgstrādnieks, 932909 2
                      SIA Grobiņas Autoskola Automehāniķa palīgs, 721308 2
                      Biedrība Izgaismo ideju Jaunatnes darbinieks, 242257 2
                      SIA YEES M Projektu koordinators, 242202 1
                      SIA FTS Baltic Palīgstrādnieks, 932909 14
                      Kopā: 461

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Limbažu filiālē (19.06.2020)

Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
  Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks un vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija   Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Alojas novada dome apkopējs 1 Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas nov. prasme veikt uzkopšanas darbus 01.08.2020- 31.08.2020 Nav noteikta 27877393   SIA AUDENDUM Datu ievades operators 1
Alojas novada dome sētnieks 1 Vilzēni, Braslavas pag., Alojas nov. prasme veikt uzkopšanas darbus 06.07.2020- 31.07.2020 Nav noteikta 27877393   Z/S Pubas Lauksaimniecības /fermas strādnieks 1
Kopā: 2             Z/S Silvas Palīgstrādnieks 2
                      Limbažu novada pašvaldība palīgstrādnieks 42
NVA Limbažu filiāles darbinieks: Vanda Purmale             SIA Muižas klēts pārdevēja palīgs 2
Kontaktinformācija: 27877393                 SIA Aprūpes nams Urga apkopējs 1
                      SIA Madara 93 pārdevēja palīgs 10
                      ZS Mazpīpari pārdevēja palīgs 1
                      SIA Maxima Latvija preču izvietotājs 5
                      SIA C-ZONE Ēdināšanas uzņēmuma kasieris -pārdevējs, klientu apkalpotājs(ēdināšanas jomā) 8
                      Alojas novada dome apkopējs 1
                      Kopā: 74
                               
NVA Limbažu filiāles darbinieks: Vanda Purmale                      
Kontaktinformācija: 27877393                          

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Ludzas filiālē (aktualizācijas datums 03.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA "Peat export LLC" Kūdras ieguves palīgstrādnieks 6
SIA "Ludzas vēlme" Palīgstrādnieks 1
SDV Valerija Kovaļenko Lietvedis 3
Datu ievades operators 3
SIA "RDV carparts" Palīgstrādnieks 8
SIA "Ludzas medicīnas centrs" Sanitārs 16
palīgstrādnieks 4
Zilupes novada pašvaldība Palīgstrādnieks 25
Kārsavas novada pašvaldība Palīgstrādnieks 10
Kopā: 76

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA  Madonas filiālē (10.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Madonas novada pašvaldības PII "Kastanītis" skolotāja palīgs 4
Cesvaines novada dome  tūristu gids  2
SIA "Finanšu dati" lietvedis  1
SIA "Meļņi-3" palīgstrādnieks  3
SIA "Pārtikas veikalu grupa" pārdevēja palīgs  1
ZS "Voičakas" lauksaimniecības palīgstrādnieks 1
SIA "Madonas slimnīca" sētnieks 1
Z/S "Sidrabiņi" saimniecības strādnieks  2
SIA "Madonas patērētāju biedrība" pārdevēja palīgs  1
SIA "Mārcienas muiža" palīgstrādnieks  4
SIA "Mārcienas muiža" apkopējs  2
LPKS "Latraps" palīgstrādnieks  4
SIA "Madonas viesnīca" istabenis  4
Cesvaines novada dome  palīgstrādnieks  9
Madonas novada pašvaldība, Sarkaņu pagasta pārvalde  palīgstrādnieks  3
Dzelzavas pagasta pārvalde palīgstrādnieks  2
Dzelzavas pagasta pārvalde pii Rūķis palīgstrādnieks  1
SIA "Madonas patērētāju biedrība" ceha strādnieks  1
SIA "Ausmupe" pārdevēja palīgs  1
SIA "Lakro Plus" laukstrādnieks  2
ZS "Bites" palīgstrādnieks  4
SIA "Ramoda' pārdevēja palīgs  2
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši    pārdevēja palīgs  2
SIA "3Dpro' lauku strādnieks (lopkopības jomā)  3
A/S Lazdonas Piensaimnieks" pavāra palīgs    2
A/S Lazdonas Piensaimnieks" Piena produktu pārstrādātājs  1
SIA "Skandibus" loģistikas speciālists    1
SIA "Skandibus" apkopējs  1
Sia "Inella" palīgstrādnieks  1
Sandra Valaine  audējs  1
SIA "Mārcienas muiža" apkopējs  2
Varakļānu novada pašvaldība  auklis 2
Varakļānu novada pašvaldība  tūrisma informācijas speciālists  2
Varakļānu novada pašvaldība  labiekārtošanas strādnieks  9
Varakļānu novada pašvaldība  labiekārtošanas strādnieks  2
Ērgļu novada pašvaldība  labiekārtošanas strādnieks  5
Ērgļu novada pašvaldība  labiekārtošanas strādnieks  8
Ērgļu novada pašvaldība  labiekārtošanas strādnieks  1
Ļaudonas pagasta pārvalde  skolotāja palīgs  4
Ļaudonas pagasta pārvalde  virtuves darbinieks  2
Ļaudonas pagasta pārvalde  apstādījumu kopējs  2
Ļaudonas pagasta pārvalde  audio iekārtu operators  1
Lubānas novada pašvaldība  labiekārtošanas strādnieks  2
Lubānas novada pašvaldība  auklis 2
Lubānas novada pašvaldība  muzeja izstāžu zāļu uzraugs  2
Lubānas novada pašvaldība  pavadonis sociālālās aprūpes centrā   2
Lubānas novada pašvaldība  reģistrētājs bibliotēkā   2
Lubānas novada pašvaldība  administrators jauniešu centrā 1
SIA "Šubrakkrasti" dārzniecības laukkopis  2
SIA "Šubrakkrasti" dārznieks  2
SIA "VDI" pārdevēja palīgs  4
SIA "VDI" pārdevēja palīgs  2
ZS "Poteri' lauksaimniecības palīgstrādnieks  1
        129
         
         

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Ogres filiālē (aktualizācijas datums 28.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Ikšķiles novada pašvaldība labiekārtošanas strādnieks 28
Liena Muceniece sezonas lauksaimniecības strādnieks 2
SIA VITA mārkets pārdevēja palīgs 6
Ķeguma novada pašvaldība palīgstrādnieks 10
dārzniecības strādnieks 10
apkopējs 4
Ogres rajona slimnīca arhivārs (palīgs) 8
SIA MALEVSS virtuves darbinieks 4
pavāra palīgs 2
palīgstrādnieks (siera cehā) 2
SIA EIROKOMS tūrisma mītnes istabenis 2
SIA GL STUDIJA grafikas dizainers 2
teksta maketētājs 2
SIA Ogres Prestižs pārdevēja palīgs 8
palīgstrādnieks 8
SIA No Limits! videooperators 2
SIA Elodeja palīgstrādnieks 2
Madlienas pagasta pārvalde palīgstrādnieks 4
SIA Rutare preču/ielas pārdevējs 12
SIA Rosetum palīgstrādnieks 8
SIA Maxima Latvija preču izvietotājs 11
SIA Latvian amusement agency ēkas un teritorijas dežurants 44
ēdināšanas uzņēmuma kasieris-pārdevējs 20
biļešu kontrolieris 2
ZS Kumelītes trauku mazgātājs 4
palīgstrādnieks 2
pārdevēja palīgs  2
SIA Walrus pārdevējs pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem 2
SIA Diamonds food group palīgstrādnieks 6
SIA Māris & Co virtuves darbinieks 2
gadījuma darbu strādnieks 2
Kopā: 219

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Preiļu filiālē (aktualizācijas datums 29.06.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Dija P, SIA palīgstrādnieks 4
I.K.D.M.Frēzija apkopējs 2
Līvānu kūdras fabrika, SIA  kūdras ieguves palīgstrādnieks 10
Līvānu novada dome apstādījumu kopējs  12
muzeja izstāžu un ekspozīcijas zāļu uzraugs 4
Vārkavas novada dome kultūras pasākumu organizatora palīgs  6
Aglonas novada dome sētnieks 22
skolotāja palīgs 2
tūrisma informācijas konsultants 2
ēkas un teritorijas dežurants 2
sporta organizators 2
Šķeltovas pagasta zemnieku saimniecība "Ziemeļi K" traktortehnikas vadītājs 4
lauksaimniecības palīgstrādnieks 2
Preiļu novada dome vecākā bibliotekāra palīgs 2
Maxima Latvija, SIA preču izvietotājs 2
Animāls P, SIA palīgstrādnieks 2
SIA "Ganpekri" viesmīlis 1
SIA "Preiļu saimnieks" Palīgstrādnieks 8
Kopā: 89

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Rēzeknes filiālē (29.06.2020.)

Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
  Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks un vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija   Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Pašnodarbināta persona Atvars Aniņš lauksaimniecības palīgstrādnieks 6 Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.,  Fiziska izturība 06.07.2020.-31.07.2020. un 01.08.2020.-31.08.2020. Pieteikties zvanot tālr.: 28162678 Iveta Sandore, 64607807, 26608491, e-pasts: Iveta.Sandore@nva.gov.lv   SIA "Viļānu paletes"  palīgstrādnieks  2
Kopā: 6             SIA "Asņini II" pārdevēja palīgs 2
                  ZS "Vējava"  lauksaimniecības palīgstrādnieks 1
NVA  Rēzeknes filiāles darbinieks Iveta Sandore               SIA "Vlakon"  palīgstrādnieks  5
Kontaktinformācija: 64607807                 SIA "SAR Projekti"  Informācijas ievadīšanas operators 1
                  Viļānu novada pašvaldība  palīgstrādnieks  30
                  Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi"  palīgstrādnieks  2
                  ZS "Ezerkrasti"  palīgstrādnieks  3
                   apkopējs 4
                  SIA Rēzeknes Namsaimnieks  palīgstrādnieks  33
                  SIA GJ GRUPA pārdevējs konsultants 1
                  ZS Liepas  lauksaimniecības palīgstrādnieks 2
                  ZS Kairiši  lauksaimniecības palīgstrādnieks 1
                  SIA Sprūževa M saimiecības strādnieks 2
                  sezonas lauksaimniecības strādnieks 2
                  grāmatveža palīgs 2
                  SIA Malaga 2LVL  palīgstrādnieks  4
                  SIA ALBA-LTD pārdevēja palīgs 2
                     palīgstrādnieks  1
                  LPKS "Viļāni"  piena produktu pārstrādātājs 2
                  IK Inese Krasutina  palīgstrādnieks  2
                  Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"  palīgstrādnieks  19
                   labiekārtošanas strādnieks 8
                  SIA Daileko  sezonas lauksaimniecības strādnieks 10
                  SIA "Parka mājas"  viesnīcas istabenis 4
                  SIA "NOMIS"  palīgstrādnieks  6
                  SIA "Rēzeknes Būvnieks" Būvstrādnieks 4
                  "VEREMS"RSEZ SIA palīgstrādnieks 8
                  SIA "ALBA LTD" pārdevēja palīgs 1
                  SIA "LAUVITS" pārdevēja palīgs 1
                  SIA "AIVA 4" lauksaimniecības palīgstrādnieks 2
                  SIA "R.D.A." pārdevēja palīgs 4
                  SIA "Maxima Latvija" preču izvietotājs 2
                  ZS "Krāces" transportlīdzekļu tīrītājs 2
                      SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" miesnieka palīgs 2
                      komplektētājs 3
                      SIA "Studio Moderna" pārdevēja palīgs 2
                      Kopā: 182

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Rīgas reģionāla filiālē (datums, kad aktualizēts 10.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Smart Business Service SIA Lietvedības
sekretārs
4
Saulainie Austriņi SIA Skolotāja palīgs 2
Karlsons Plus SIA Auklis 6
Karlsons Plus SIA Virtuves darbinieks 2
Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" Palīgstrādnieks 16
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija Palīgstrādnieks 20
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija Dārzniecības strādnieks
(1/2 slodze)
1
VITA mārkets SIA Pārdevēja palīgs 8
Rutare SIA Preču/ielas pārdevējs 12
Indiguns SIA Atslēdznieka palīgs 2
Palmarius SIA Lietvedis 2
Viik SIA Lietvedis 1
Artlodo SIA  Trauku mazgātājs 6
Artlodo SIA  Virtuves darbinieks 6
Rīgas Sociālais dienests Sociālais darbinieks 4
Rīgas Sociālais dienests Klientu apkalpošanas speciālists 19
Super Selection SIA Pārdevēja palīgs 4
Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella Maris" Palīgstrādnieks 12
Anada SIA Pārdevēja palīgs 28
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 16
„JYSK Linnen’n Furniture” SIA Palīgstrādnieks 11
IK Aroup Nomas punkta darbinieks 4
"Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" SIA Lauksaimniecības palīgstrādnieks 19
"Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" SIA Mākslīgo būvju palīgstrādnieks 2
"Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" SIA Apsargs 2
Rīgas domes Īpašuma departaments Arhivārs 24
Rīgas domes Īpašuma departaments Projektu asistents 16
Lenoka SIA Pārdevēja palīgs 5
ULBROKA SIA Lauksaimniecības / fermas strādnieks 2
Salaspils novada dome Sezonas strādnieks 26
Skvoša dārzs SIA Skolotāja palīgs 3
Skvoša dārzs SIA Viesmīlības pakalpojumu speciālists 2
Skvoša dārzs SIA Sociālo mediju speciālists 2
Skvoša dārzs SIA Apstādījumu kopējs 2
R 1 SIA Automehāniķa palīgs 6
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds NOD Projekta vadītāja asistents 2
EKL/LS SIA Palīgstrādnieks 5
RGU serviss SIA Klientu/pārdošanas
konsultants
1
Tet SIA Datu ievades operators 6
Tet SIA Biroja administrators 2
Tet SIA Projekta vadītāja asistents 4
DUEsport biedrība Pedagoga palīgs 4
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija Uzkopšanas darbu meistars  21
Augstceltne SIA Pārdevēja palīgs 2
Baldones  novada dome Skolotāja palīgs 6
Baldones  novada dome Labiekārtošanas strādnieks 4
Baldones  novada dome Kultūras pasākumu
organizatora palīgs
1
Baldones  novada dome Krājuma GLABĀTĀJS
(muzeju jomā)
1
PROELEKTRO SIA Komplektētājs 2
Rīgas Austrumu izpilddirekcija Palīgstrādnieks 21
Mārupes siltumnīcas SIA Siltumnīcas strādnieks 4
Canape.lv SIA Pavāra palīgs 2
Irbēni SIA Viesnīcas administrators 2
PRO MEHANIKA SIA Noliktavas darbinieks 4
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca VSIA Klientu apkalpošanas speciālists 14
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca VSIA Arhivārs 2
Ropažu novada pašvaldība Bibliotekārs 3
Ropažu novada pašvaldība Tūrisma organizators 3
Ropažu novada pašvaldība Palīgstrādnieks 8
FIRMA MADARA 89 SIA Noliktavu strādnieks 20
Rīgas Dzirnavnieks A/S Laborants 2
Rīgas Dzirnavnieks A/S Pārtikas produktu ražošanas operators 8
Rīgas Dzirnavnieks A/S Palīgstrādnieks 14
EPOS SIA Vizuālās reklāmas  noformētājs 2
V&V VentMet laboratorija SIA Metroloģijas tehniķis 2
EFIJA 2 SIA Izstrādājumu marķētājs 4
Latvijas Nacionālais arhīvs Arhīvists 11
Safrāns SIA Grāmatveža palīgs 1
Magma SIA Palīgstrādnieks 4
Stikla Serviss SIA Palīgstrādnieks 4
Cita Doma SIA Projektu asistents 2
A-birojs SIA Palīgstrādnieks 4
R.D.A. SIA Pārdevēja palīgs 2
Blind Dreams SIA Pārdevēja palīgs 1
RGU serviss SIA Klientu/pārdošanas konsultants 1
Street Rent SIA Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks 6
Baltijas Floristika SIA mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 2
Belisa SIA grāmatveža palīgs 2
Lietas MD SIA šķirotājs (roku darbs) 14
Novikontas Jūras koledža palīgstrādnieks 4
Ādažu novada dome bibliotekārs (palīgs bibliotēkā) 2
Ādažu novada dome skolotāja palīgs 4
Ādažu novada dome palīgstrādnieks 8
Globuss A SIA noliktavas darbinieks 3
Teniss SIA Tirgvedības vadītāja asistents 2
Kafe Jugla SIA Pavārs 1
Kafe Jugla SIA Preču/ielas pārdevējs 1
Sol Conto SIA Grāmatveža palīgs 2
Biznesa kompetences centrs SIA Pētnieks (palīgs)  2
Tirdzniecības nams Kurši SIA Pārdevēja palīgs 36
Aivija Amāris SIA Skolotāja palīgs 3
Kristīnes Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība  suņu un kaķu kopējs 1
Kristīnes Čilveres Dzīvnieku draugu biedrība biroja administrators 1
Maxima Latvija SIA Preču izvietotājs 162
Gemoss SIA palīgstrādnieks 6
Scandagra Latvia SIA Datu ievades operators 2
Kristīgi izglītojošs bērnu un jauniešu  centrs "Matejs" pedagoga palīgs  1
Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" Palīgstrādnieks 2
DIVI grupa SIA Informācijas sistēmu administrators (palīgs) 4
New Yourker Latvija SIA Biroja administrators 2
New Yourker Latvija SIA Pārdevēja palīgs 4
New Yourker Latvija SIA    
Mazais gudrinieks SIA skolotāja palīgs 2
Life group SIA projektu asistents 2
Citrum SIA skolotāja palīgs 4
Stamars SIA izstrādājumu marķētājs 2
Elpa-2 SIA Ēkas dežurants 4
Elpa-2 SIA Pavāra palīgs 4
Elpa-2 SIA Istabenis 4
Elpa-2 SIA Viesmīlis 4
Marine Insurance Services SIA Datu ievades operators 1
Sporta centrs Mežaparks SIA Viesnīcas administrators 2
BIG RED SIA Teksta ievadītājs 1
BIG RED SIA Tīrītājs 1
Signamed SIA Datu ievades operators 2
Binders SIA Datu ievades operators 1
Rīgas Tehniskā universitāte Lietvedis 4
TUF SIA sekretārs 2
TUF SIA automobiļu mazgātājs 2
CS Finance SIA jurista palīgs 4
CS Finance SIA personāla speciālists (palīgs)  1
MSC Shared Service Center Riga SIA datu ievades operators 2
MSC Shared Service Center Riga SIA grāmatveža palīgs 2
MSC Shared Service Center Riga SIA informācijas ievadīšanas operators 2
Augsim SIA auklis 8
TRANSPORENT AUTO NOMA SIA  palīgstrādnieks 2
TRANSPORENT SIA sekretārs (palīgs) 2
STUDIO MODERNA SIA pārdevēja- konsultanta palīgs 12
PRIZMA SPORTS SIA Virtuves darbinieks 2
Pašnodarbināta persona Atvars Aniņš Lauksaimniecības palīgstrādnieks 3
ERITA ST SIA pārdevēja palīgs 2
ZEMGUS LB SIA IESPIEDDARBU PĒCAPSTRĀDES STRĀDNIEKS (ROKU DARBS) 4
Kopā: 868

 

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Saldus filiālē (03.07.2020.)

Vakantās darba vietas
 (Darba vietas, uz kurām varēs pretendēt tie skolēni, kuri iepriekš par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā nav vienojušies ar konkrētu darba devēju)
  Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits Darba vietas adrese Prasības pretendentiem Plānotais darba periods Atlases norises laiks Atlases norises vieta NVA Filiāles darbinieka kontaktinformācija   Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
AGB Serviss SIA palīgstrādnieks 2 Druvas iela 12, Saldus pag. iemaņas metālapstrādē 01.08.2020.-31.08.2020.     andra.kazlauska@nva.gov.lv, T.63822326   LPKS LATRAPS palīgstrādnieks 2
Brocēnu novada pašvaldība remontstrādnieks 1 Brocēni, Lielcieceres iela 13A Nav  01.08.2020.-31.08.2020.     andra.kazlauska@nva.gov.lv, T.63822326   SVA SIA  pārdevēja palīgs 2
dārznieks 9 Brocēni; Remtes pagasts; Gaiķu pagasts; Blīdenes pagasts nav 01.08.2020.-31.08.2020.   Lielcieceres iela 3, Brocēni andra.kazlauska@nva.gov.lv, T.63822326   Svētā Gregora izglītības centrs apkopējs 1
atrakciju iekārtu uzraugs 2 Lielcieceres iela 3, Brocēni jāsbūt pilngadīgam  01.08.2020.-31.08.2020.     andra.kazlauska@nva.gov.lv, T.63822326   AGB Serviss SIA palīgstrādnieks 2
Saldus novada pašvaldība palīgstrādnieks 26 Saldus un pagastu pārvaldes nav  01.08.2020.-31.08.2020.     andra.kazlauska@nva.gov.lv, T.63822326   Tērvete Food SIA pārdevēja palīgs 6
Skolotāja palīgs 3 Dārza iela 1, Veidenbauma iela 2A, Saldus nav 01.08.2020.-31.08.2020.     andra.kazlauska@nva.gov.lv, T.63822326   Eko Deal SIA palīgstrādnieks 2
labiekārtošanas strādnieks 7 Nīgrandes, Novadnieku, Jaunauces, Rubas, Pampāļu pagasti nav  01.08.2020.-31.08.2020.     andra.kazlauska@nva.gov.lv, T.63822326   Brocēnu novada pašvaldība remontstrādnieks 1
Kopā: 50               dārznieks 12
                        atrakciju iekārtu uzraugs 2
NVA Saldus filiāles nodarbinātības organizatore Andra Kazlauska             Saldus novada pašvaldība palīgstrādnieks 26
Kontaktinformācija: 63822326                   Skolotāja palīgs 3
                        labiekārtošanas strādnieks 11
                        Tirdzniecības nams Kurši SIA pārdevēja palīgs 4
                        Maxima Latvija SIA preču izvietotājs 4
                        Andulaiši ZS lauksaimniecības palīgstrādnieks 2
                        MU Guntis Sovards palīgstrādnieks 2
                        Stādaudzētava Blīdene SIA dārzkopis 2
                        Kopā: 84

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Siguldas  filiālē (06.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Mālpils novada dome  90000048398 Ēku dežurants 962905 2
Istabenis 911204 2
Palīgstrādnieks  932909 4
Inčukalna novada dome  90000068337 Labiekārtošanas darbu strādnieks  921403 12
Apkopējs 911201 5
    Virtuves sstrādnieks 941202 2
Sējas novada dome    Skolotāja palīgs  531201 2
    Labiekārtošanas strādnieks 921403 2
Mālpils novada dome Mālpils sociālais dienests 90001737947 Aprūpētājs 532202 3
Labiekārtošanas strādnieks 921403 4
Krimuldas novada dome  90000068799 Palīgstrādnieks  932909 22
Tehniskais sekretārs -palīgs  412002 1
Sia Lenoka  40003642393 Pārdevēja palīgs  522305 4
Sia KOLS -L    Gana palīgs 921302 2
Sia Augstceltne  40103000117 Pārdevēja palīgs  522305 8
IK Arnita  Kampāne 3017511573 Skolotāja palīgs 23905 1
SIA VITA mārkets 40003351054 Pārdevēja palīgs  522305 5
Ātrās ēdināšanas strādnieks 941101 2
SIA R.D.A. 4.0004E+10 pārdevēja palīgs 522305 4
SIA R.D.A. 4.0004E+10 noliktavas strādnieks 933306 4
Inga Valtere 2.4089E+10 gids 511305 2
Sia BBS-DIZAIN 4.0103E+10 brokastu viesmīlis  513101 2
Sia BBS-DIZAIN 4.0103E+10 istabenis 911203 4
Sia BBS-DIZAIN 4.0103E+10 Virtuves darbinieks  941202 2
Tirdzniecības nams KURŠI 4.0003E+10 pārdevēja palīgs 522305 6
SIA J.D.&CO 4.0003E+10 palīgstrādnieks 932909 2
Z/S CEPLĪŠI 4.0101E+10 sezonas lauksaimniecības palīgstrādnieks 921102 2
SIAVincents Pilyline 4.0003E+10 palīgstrādnieks 932909 4

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Talsu filiālē (31.07.2020)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA HERCOG Sezonas strādnieks 961304 4
SIA I.R. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 333918 2
LPKS LATRAPS palīgstrādnieks 923909 2
APP Agroresursu un ekonomikas institūts  Sezonas lauksaimniecības strādnieks 921102 6
SIA Sajūtu Harmonija Viesmīlis 513101 2
Rojas novada dome Tūrisma informācijas konsultants 422103 2
SIA Krauzers  palīgstrādnieks 923909 5
SIA Monna Tūrisma mītnes istabenis 911205 2
 SIA Dunduriņi palīgstrādnieks 923909 4
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs  Pedagoga palīgs 235905 2
Mērsraga novada pašvaldība palīgstrādnieks 923909 2
SIA Arčers BB Viemīlis 513101 4
SIA Arčers BB palīgstrādnieks 923909 4
Dundagas novada pašvaldība palīgstrādnieks 923909 20
SIA Kolumbīne ātrās ēdināšanas strādnieks 941101 4
SIA JRN Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 522301 2
SIA Mia.handmade vizuālās reklāmas nofotrmētājs 343231 2
SIA ANDY890 pārdevēja palīgs 522305 2
IK ESERIKA pārdevēja palīgs 522305 4
SIA ADAX 2 palīgstrādnieks 923909 1
SIA MAXIMA Latvija preču izvietotājs 933401 2
Talsu novada pašvaldības Upesgrīvas pamatskola Virtuves darbinieks 941203 4
Elitas Kleinhofas-Prūses zemnieksu saimniecība "Tauriņi" Laidzes pagastā sezonas lauksaimniecības strādnieks 921102 6
SIA Būvserviss Roja Virtuves darbinieks 9412020 4
SIA Būvserviss Roja Klientu apkalpotājs (ēdināšanas jomā) 513105 8
     
Kopā: 100

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Jūrmalas filiāles Tukuma KAC (aktualizācijas datums 03.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Tukuma novada Dome Labiekārtošanas strādnieks 5
Palīgstrādnieks 21
Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 24
Skolotāja palīgs 16
SIA "ND Metalika" Datu ievades OPERATORS 2
SIA "Daiļrade koks" Palīgstrādnieks 5
SIA "MC" Pārdevēja palīgs 4
SIA "Efija-2" Palīgstrādnieks 6
SIA "VITA mārkets" Pārdevēja palīgs 2
SIA "ARKANA" Autostāvvietas dežurants 5
SIA "Briežu dārzs Rudiņi" Laukstrādnieks 10
SIA "TRĪS MĀRČI" Viesmīlis 2
SIA "Maxima Latvija" Preču izvietotājs 12
SIA "Monvita" Konditora palīgs 2
Jaunpils novada dome Labiekārtošanas strādnieks 10
SIA "Telms" Elektromontieris 1
Engures novada dome Labiekārtošanas strādnieks 3
Palīgstrādnieks 8
Auklis 1
SIA "Vāverīši" Viesmīlis 4
Pavāra palīgs 2
Kopā: 145

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVABalvu filiāles Gulbenes KAC (aktualizācijasdatums 17.06.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA VEJAKALNI ENERGO AUTOMEHĀNIĶA PALĪGS 2
 SIA A.S.I.M. VIESMĪLIS 2
 SIA A.S.I.M. APSTĀDĪJUMU KOPĒJS 2
SIA ARKA LAUKSAIMNIECĪBAS PALĪGSTRĀDNIEKS 2
SIA ARKA PĀRDEVĒJA PALĪGS 2
SIA ARKA ISTABENIS 1
SIA ARKA LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS 1
SIA GULBENES NAMI APKOPĒJS 1
SIA GULBENES NAMI PALĪGSTRĀDNIEKS 3
Gulbenes novada pašvaldība LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS 6
Gulbenes novada pašvaldība ARHIVĀRS 1
Gulbenes novada pašvaldība APRŪPĒTĀJS 8
Gulbenes novada pašvaldība JAUNATNES DARBINIEKS 3
Gulbenes novada pašvaldība SOCIĀLO MEDIJU SPECIĀLISTS 1
Gulbenes novada pašvaldība EKONOMISTS 1
Gulbenes novada pašvaldība PROJEKTA VADĪTĀJS 1
Gulbenes novada pašvaldība Ekskursiju ORGANIZATORS 1
SIA BUTS BIROJA ADMINISTRATORS 1
Kopā: 39
     
     
     
     

 

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Valmieras filiālē Valkas KAC un Smiltenes KAC (aktualizācijas datums 03.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
ZS "BĒRŽI" Palīgstrādnieks 1
AS "Smiltenes piens" Piena produktu pārstrādātājs 18
SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Apkopējs 1
SIA "LAUKU APGĀGS UN MELIORĀCIJA" Pārdevēja palīgs 6
SIA "FIRMA MADARA 89" Noliktavas strādnieks 20
SIA "PEDELĪTE" Apkopējs 2
VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” Palīgstrādnieks 2
Apkopējs 2
SIA OĻUPE PĀRDEVĒJA PALĪGS 2
Strenču novada dome Palīgstrādnieks 15
SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”  UZKOPŠANAS DARBU MEISTARS 1
SIA VUDLANDE Palīgstrādnieks 4
Valkas novada dome Sezonas strādnieks 14
Lietvedis-Kurjers 2
Grundzāles pagasta pārvalde Palīgstrādnieks 1
SIA ''Vārpas 1" Palīgstrādnieks 4
ZS "Lejasciņi" LAUKSAIMNIECĪBAS PALĪGSTRĀDNIEKS 2
Kopā: 97

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Valmieras filiālē (aktualizācijas datums 11.06.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību                                                         Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
Biedrība "Jauniešu organizācija "Ligzda"" Jaunākais projektu asistents 2
Mazsalacas novada pašvaldība Jaunākais kultūras pasākumu organizators - asistents 3
Jaunākais skolotāja palīgs 6
Tehniskais strādnieks 11
Mazsalacas J.Bērziņa IU "ROJ" Jaunākais pārdevējs konsultants 1
SIA "BŪTES" Sezonas strādnieks 2
Beverīnas novada pašvaldība Gadījuma darbu strādnieks 5
Jaunākais informācijas ievadīšanas operators 2
Jaunākais kultūras pasākumu organizatora palīgs 5
Jaunākais skolotāja palīgs 2
Virtuves darbinieks 1
Jaunākais bibliotēkas reģistrētājs 1
SIA "LENOKA" Pārdevēja palīgs 4
Valmieras rajona zemnieku saimniecība "ATMATAS" Jaunākais pārdevēja palīgs 1
 Rūjienas novada pašvaldība Gadījuma darbu strādnieks 24
Naukšēnu novada pašvaldība Gadījuma darbu strādnieks 1
Kocēnu novada dome Palīgstrādnieks 36
Jaunākais skolotāja palīgs 7
AS "Valmieras piens" Piena produktu pārstrādātāja palīgs 12
SIA "VALPRO" Palīgstrādnieks 8
SIA "AJ Studija" Pārdevēja palīgs 1
SIA "R.D.A." Pārdevēja palīgs 2
SIA "Kantīne B" Klientu apkalpotājs (ēdināšanas jomā) 4
SIA "MAXIMA Latvija" Preču izvietotājs 4
Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" Apkopējs 1
Sētnieks 2
Kopā: 150

Apstiprināto un vakanto darba vietu saraksts NVA Ventspils filiālē (20.07.2020.)

Brīvas vakances nav!
Aizpildītās darba vietas
(Darba vietas, par kurām skolēni un darba devēji ir vienojušies par nodarbinātību Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā)
Darba devējs Profesija Darba vietu skaits
SIA "Liepenes Rundāles" tūrisma mītnes istabenis 2
Piltenes zemnieku  saimniecība "Kalniņi" palīgstrādnieks 1
AS" Diāna" palīgstrādnieks 15
SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" Istabenis 2
sētnieks 5
apkopējs 3
klientu apkalpošanas speciālists 31
SIA "V&V VentMetlaboratorija" Iinformācijas ievadīšanas operators,palīgstrādnieks 1
SIA "Noord Natie Ventspils terminals dokumentu šķirotājs, palīgstrādnieks 1
palīgstrādnieks 1
SIA "Pārsa preču izvietotājs 1
PI "Ventspils muzejs"  krājumu glabātāja palīgstrādnieks 5
Ventspils novada  sieviešu biedrība "Spārni" kioska pārdevējs 1
SIA "Dālderi N" tūrisma mītnes istabenes 2
viesnīcas administrators 4
SIA ""Lakmē Cosmetics" pārdevēja palīgs 1
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca,SIA arhīva pārzinis 1
SIA "Lejnieki" lauksaimniecības palīgstrādnieks 1
SIA "MADDE" istabenis 1
SIA "ML Dvīņi" mazumtirdzniecības veikala pārdevēja palīgs 1
SIA Maxima Latvija preču izvietotājs 4
SIA Tirdzniecības Nams Kurši  Pārdevēja palīgs 1
PSIA Ventspils labiekārtošanas kombināts palīgstrādnieks 6
ZEM Bērziņi palīgstrādnieks 3
SIA Pludmale palīgstrādnieks 4
SIA GRAFIKERS Iinformācijas ievadīšanas administrators  1
PSIA Ventspils tirgus sētnieks 1
SIA Diāna bistro palīgstrādnieks 4
SIA R.D.A pārdevēja palīgs  1
SIA Oranžā velonoma pārdevējs konsultants 3
SIA 4A&V palīgstrādnieks 1
SIA Stalkers K tīrītājs 4
SIA DAGA palīgstrādnieks 2
istabenis 1
  KOPĀ 116

Kur varēšu strādāt?

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām. Pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē. Ierodoties NVA filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:

  • Personas apliecinošs dokuments (Pase vai Identifikācijas karte)
  • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības)
  • Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt

Cik varēšu nopelnīt?

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātās obligātās veselības pārbaudes.


NVA pasākuma dalībniekus apdrošina pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Strādājot ir svarīgi zināt savas un darba devēja tiesības un pienākumus. 


Informācija skolēnu vecākiem:

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2

Ja rodas papildus jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu:

Veiksmes stāsti

Sīkāk par veiksmes stāstiem
Skatīt vairāk