Balvu
filiāle

 

 

Novada tīmekļa vietne:

www.rugaji.lv

 

 

Informācija par novadu

Rugāju novads ir viens no mazākajiem novadiem Latvijā, taču noteikti viens no latviskākajiem.

Robežojoties ar Balvu, Gulbenes un Lubānas novadiem, atrodoties 237 km attālumā no Rīgas, 155 km attālumā no Daugavpils, 18 km no Balviem un 36 km no Gulbenes, Rugāju novadu jūs viegli atradīsiet Ziemeļlatgalē.

Novada teritorijas platība ir 512,12 km2 un tajā ietilpst divi pagasti – Rugāju pagasts un Lazdukalna pagasts. Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļi – Rēzekne – Gulbene, Balvi – Kapūne, Lubāna – Upetnieki. Regulāra autobusu satiksme ar Balviem, Gulbeni, Rēzekni, Alūksni, Valmieru un Madonu.

 

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis:  

 

 

attēls

 

 

 

 

 

Datu avots Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde


Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Viļakas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2019. gadā NVA Balvu filiālē tika reģistrētas brīvas darba vietas. No tām vairums -170 Vienkāršo profesiju strādnieki; 92- Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki ; 87 – kvalificēti strādnieki un amatnieki; 84 - Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 74 -Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki ; 49- Vecākie speciālisti; 33-Speciālisti; 27-Vadītāji; 16 Kalpotāji un 1 vakance Nacionālo bruņoto spēku profesijas. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.*

Lauksaimniecība
Rugāju novada tradicionālās lauksaimniecības nozares ir piena, gaļas lopkopība un graudkopība.
Attīstītas zemnieku un piemājas saimniecības. No mājražotājiem iespējams iegādāties laukos ceptu maizi, gatavotu sieru, kūpinātas zivis, gaļu, briežu gaļas konservus, medu, konditorejas izstrādājumus.


Mežsaimniecība
Šobrīd novada teritorijā, nelielos apjomos pārstrādājot kokmateriālu, darbojas četras kokzāģētavas. Rugāju novada teritorijas lielu platību aizņem meži, purvi, kuros vasarā bagātīgi ienākas ogu un sēņu ražas, un iedzīvotājiem ir lielisks relaksācijas un atpūtas veids sēņojot, ogojot un atpūšoties vienlaikus. Jāatzīmē, ka ogu, sēņu vākšana ir arī viens no finanšu ienākuma avotiem iedzīvotājiem.

 

Tūrisms
Saskaņā ar Latvijas tūrisma tēla “Nesteidzīga atpūta Latvijā” koncepciju, Rugāju novadā ir 7 tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kultūrvēstures un dabas objekti, atpūtas vietas, apskates saimniecības un ceļotāju līdzdarbošanās iespējas seno amatu darbnīcās lauku sētās:

  • Izjādes ar zirgiem un zirgu pajūgā zemnieku saimniecībā „Mežaines” ,
  • Senlietu privātkolekcija „Saipetnieki” ,
  • Zemnieku saimniecības “Ābeles”un “Kļavas” – rudzu maizes cepšanas darbnīcas,
  • Brīvdienu māja „Rūķīši” ,
  • Atpūtas komplekss pie Boževas ezera,
  • Staltbriežu dārzs un brīvdienu namiņš Pededzes dabas liegumā, zivju dīķi komercmakšķerēšanai .

Nozīmīgākie stratēģiskie resursi ilgtspējīgai lauku attīstībai ir meži, lauksaimniecībā izmantojamās zemes, derīgo izrakteņu atradnes un ūdeņi. Lauku teritoriju attīstība nākotnē būs balstīta galvenokārt uz lauksaimniecību, mežrūpniecību, tūrismu un zivsaimniecību. Ekonomika tiks dažādota, papildinot jau tradicionālās nozares ar citiem darbības veidiem, attīstot produkcijas ar augstu pievienotu vērtību ražošanu, kas balstītos uz vietējo dabas resursu apgūšanu. Tiks sabalansētas vides aizsardzības un ekonomiskās intereses, veicinot bioloģisku lauksaimniecību, zvejniecību, zivkopību, amatniecību un ekoloģisko tūrismu. Nozīmīga būs dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana, kultūras mantojuma saglabāšana un saprātīga apsaimniekošana. Liela uzmanība jāpievērš pakalpojumu centru dzīvotspējai.
2018. gadā Rugāju novadā ir reģistrēti 267 ekonomiski aktīvi uzņēmumi, no kuriem 51.32% ir Fiziskas personas- saimnieciskās darbības veicējas, 28.09% Zemnieku un zvejnieku saimniecības un 14.98% - sastāda Komercsabiedrības.

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Rugāju novadā (2019. gadā):

  • EUR 678 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 667 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 667 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 


Sadzīves apstākļi
Ciemojoties Rugāju novadā, noteikti ir vērts pašiem pārliecināties par laikmetīgo un tradicionālo vērtību esamību. Apskatot Rugāju novada muzeju, noteikti jāapskata arī Rugāju freska, kura ir lielisks Rugāju novada vēstures skatu atainojums. Taču, kad būsiet Rīgā un redzēsiet Brīvības pieminekļa zvaigznes, tad atcerieties, ka to kalšanā ir piedalījies arī rugājietis.


Rugāju novads atbalsta arī sportiskā dzīvesveida piekritējus, jo pavisam nesen ir atklāts velomaršruts “Rypoj vasals” 169 km garumā, kurš ved cauri arī mūsu novadam. Jau daudzus gadus, jūnija mēnesī, lepojamies ar to, ka mums ir Medņu trase, kurā ir pašas labākās 4×4 pļavas, kurās dižojas un spēkiem mērojas apvidus automašīnas. Taču, ja esat hokeja fans, tad ik gadu ziemā, brauciet ar savu komandu piedalīties Lazdukalna kausa izcīņā. Arī 2017. gada jūnijā atklātais skeitparks pulcē gan vietējos jauniešus, gan ciemiņus, lai izmēģinātu savus spēkus dažādu triku realizēšanā.


Tieši tāpat lepojamies ar to, ka Rugāju novads ir saglabājis četras “Gaismas pilis”- bibliotēkas, kuras labprāt apmeklē iedzīvotāji. Gan novada iedzīvotājiem, gan ciemiņiem ir iespēja apmeklēt četrus dievnamus, kuriem katram ir savs īpašais stāsts.


Rugāju novada teritorijā ir apskatāmas arī dažādas dabas vērtības – dabas liegums “Pededzes lejtece”, Boževas ezers, Medņu dižakmens, Pokratas ezers un peldošais ezerrieksts, Daba liegums “Lubāna mitrājs”.


Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā un citu aktuālu informāciju.


* Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.