Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

NVA piedāvā izmantot bezmaksas piemērotu pretendentu atlases pakalpojumus. NVA darbinieki veic pretendentu atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāja vidus pēc darba devēja pieprasījuma. Darba devējs izvēlas, kādus atlases pakalpojumus vēlas saņemt:
piemērotu pretendentu kontaktinformāciju;
piemērotu pretendentu CV un/vai motivācijas vēstuli;
organizētu klātienes tikšanos ar piemērotiem pretendentiem - darba devēja prezentācija pretendentiem par uzņēmumu un piedāvātajām brīvajām darba vietām un/vai pretendentu interviju organizēšana filiālē vai pie darba devēja;
karjeras konsultanta atbalstu darba devējam klātienes pretendentu intervijā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu pieprasa sazinoties ar NVA telefoniski vai e-pastā

Saņemt pakalpojumu