Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – APSD) ir nodarbinātības pasākums darba iemaņu uzturēšanai un sociālo prasmju attīstīšanai, veicot sociāla labuma darbus pašvaldības izveidotās pagaidu darba vietās, kas veidotas bez nolūka gūt peļņu.
Pagaidu darbu veikšanai nav nepieciešama speciāla kvalifikācija.
Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu dalībnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 250,00 euro apmērā.
Algotus pagaidu sabiedriskos darbus var veikt persona, kas
• NVA ir reģistrēta bezdarbnieka statusā;
• nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
• vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas.
Iesaistes ilgums ir 4 mēneši 12 mēnešu periodā.
Pasākumā var iesaistīties arī atkārtoti.
Iesaiste APSD notiek dalībnieku pieteikumu reģistrācijas secībā vai saskaņā ar pašvaldības saistošos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, pēc kuriem dalībnieki tiek iesaistīti pasākumā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšana notiek savā NVA filiālē, piesakot vēlmi iesaistīties pasākumā

 2. Norīkojuma saņemšana
  Norīkojuma saņemšana notiek pēc Aģentūras filiāles darbinieka uzaicinājuma

 3. Līguma slēgšana
  Līguma slēgšana ar pašvaldību notiek pašvaldībā, kurā paredzēts strādāt algotu pagaidu darbu.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Algotu pagaidu sabiedrisko darbu uzsākšana un veikšana. Ar darba pienākumiem iepazīstina darba vadītājs; dalībnieks ar savām tiesībām un pienākumiem var iepazīties Līgumā ar dalībnieku.

Saņemt pakalpojumu