Bezdarbnieki Darba meklētāji Jaunumi
Teksts, NVA logo, taustatūra, roka, pildspalva, logo LU OPEN MINDED

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) piedāvā iespēju NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem bez maksas apgūt tiešsaistes mācību kursu “Kritiskā domāšana un informācijas analīze” attālinātās izglītības platformā “LU Open Minded”.

Latvijas Universitātes Filozofijas un ētikas nodaļas docenta Arta Sveces astoņu lekciju tiešsaistes kurss “Kritiskā domāšana un informācijas analīze” ir iespēja apgūt praktiski izmantojamus intelektuālus rīkus, ar kuru palīdzību jāvērtē informācija, lai nepazustu tās plūsmā un nošķirtu ticamo no neticamā, ziņas no baumām, faktus no viedokļa. Šajā nodarbību ciklā tiek apgūti daži vienkāršie kritiskās domāšanas principi, kas ļauj pamanīt, kad ar informāciju un vēstījumiem tiek manipulēts, mācīti visizplatītākie negodīgas argumentācijas paņēmieni, analizētas neskaidrības, kas rodas no neprecīza valodas lietojuma.

LU kursa “Kritiskā domāšana un informācijas analīze” bezmaksas apguvei NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem savā NVA filiālē ir jāpiesakās līdz šī gada 18. decembrim, bet mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas.

NVA reģistrētie bezdarbnieki un reģistrētie darba meklētāji attālinātās izglītības platformā “LU Open Minded” joprojām var pieteikties bezmaksas video lekciju kursam "Praktiskā makroekonomika", kas populārzinātniskā veidā izskaidro makroekonomikas ietekmi ikviena cilvēka dzīvē un dažādus makroekonomikas jēdzienus, tādus kā, piemēram, “procentu likme”, “cenu līmenis”, “bezdarbs un nodarbinātība”, “valūtas maiņas kurss”, “investīcijas”, “maksājumu bilance” u.c. Pasniedzēja - Latvijas Universitātes asociētā profesore Sandra Jēkabsone (Dr.oec.).

Atgādinām, ka NVA reģistrētājiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem tiek piedāvāta iespēja bez maksas mācīties arī starptautiskajās attālinātās izglītības platformās “Coursera” un “Elementsofai”.