Jaunumi
NVA aicina komersantus un izglītības iestādes pieteikties transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošanai
ESF logo

ESF projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” nr. 7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros ir publicējusi izsludinājumu transportlīdzekļu vadītāju apmācības  īstenošanai.

Aicinām pretendentus - komersantus un izglītības iestādes - piedalīties izsludinājumā un iesniegt:

  • pieteikumu;
  • apliecinājumu par traktortehnikas vadītāju apmācības īstenošanas nosacījumu ievērošanu;
  • tehnisko piedāvājumu.

Detalizētāka informācija par izsludinājumu, kā arī pieteikuma, apliecinājuma un tehniskā piedāvājuma veidlapas pieejamas šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/transportlidzeklu-vaditaju-apmacibas-istenosana-izsludinajums-nr-12022