Publikācijas datums

21.01.2022.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

10.02.2022. plkst.16.00, pasts@nva.gov.lv

Izsludinājuma nosaukums

Trnsportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2023.

Saistošie dokumenti

Izsludinājuma Nr. 1/2022 ietvaros netiks vērtēti tādi izglītības iestādes piedāvājumi, kuri šobrīd ir izglītības piedāvājumu sarakstā un izglītības iestādes piedāvājumi, kuri tikuši izslēgti no šī brīža Aģentūras aktuālā Transportlīdzekļu vadītāju apmācības izglītības iestāžu piedāvājumu saraksta un izglītības iestādei ir aizliegts atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai divus gadus pēc izglītības iestādes vai izglītības piedāvājuma izsvītrošanas dienas.

Kontaktpersona

Ingūna Upeniece-Vilīte

Inguna.Upeniece-Vilite@nva.gov.lv

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!