Jaunumi Tiešsaistes
NVA logo, teksts, attēlā: dators
NVA logo, Google logo un teksts

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar  uzņēmumu Google NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī nodarbinātajiem, kuriem nepieciešams pilnveidot prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām,  piedāvā iespēju bez maksas tiešsaistē pilnveidot digitālās prasmes četrās mācību programmās: "IT atbalsts", "Datu analīze", "Lietotāju pieredzes dizains", "Projektu vadība". Lai varētu mācīties, ir jābūt vidējai izglītībai, datorprasmēm lietotāja līmenī un angļu valodas lasīšanas prasmēm vismaz B1 līmenī. Mācības notiek angļu valodā starptautiskajā tiešsaistes izglītības platformā Coursera. 

Pieteikšanās mācībām uz brīdi ir apturēta!

Šobrīd visas bezmaksas mācību vietas ir aizņemtas!

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai līdz tiks atjaunota pieteikšanās!

Vairāk: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-aicina-bezdarbniekus-un-nodarbinatos-kuriem-nepieciesams-pilnveidot-prasmes-atbilstosi-darba-tirgus-prasibam-pieteikties-google-bezmaksas-kursiem-digitalo-prasmju-apguvei

 

LIKTA logo, LU logo, Microsoft  logo, attēlā: mākslīgais intelekts

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) un uzņēmumu Microsoft piedāvā interesentiem iespēju pieteikties bezmaksas tiešsaistes kursiem darba tirgū pieprasīto digitālo prasmju pilnveidei:

  • Biznesa un datu analīze (ar Power BI): datu izgūšana, biznesa atskaišu sagatavošana un vizualizācija, biznesa scenāriju analīze.
  • Programmu un lietotņu izstrāde (bezkoda programmēšana ar Power BI): uzņēmuma iekšējo procesu automatizēšana, lietotņu izstrāde darba virsmām un/vai mobilajiem telefoniem.

Kursa “Programmu un lietotņu izstrāde” apguve sāksies 4. augustā, mācības notiks katru trešdienu no plkst. 17.00 četras nedēļas pēc kārtas. 

Kursa “Biznesa un datu analīze” apguve sāksies 5. augustā, mācības notiks katru ceturtdienu no plkst. 17.00 četras nedēļas pēc kārtas.

Vairāk: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/nva-aicina-interesentus-pieteikties-bezmaksas-kursiem-digitalo-prasmju-pilnveidei

 

Riga Tech girls

Līdz 10.augustam sievietes jebkurā vecumā var pieteikties biedrības “Riga TechGirls” mācību programmai “Iepazīsti tehnoloģijas”. Mācību programma ļauj plašāk izzināt mūsdienu tehnoloģiju dažādību un iespējas jebkurā darbības jomā. Lekcijas sniedz vispārīgu ieskatu tehnoloģiju jomā, laužot stereotipu, ka IT ir tikai programmēšana. Mācības notiek latviešu valodā, ir bez maksas un norisinās tiešsaistē. Lekcijas tiks lasītas 2 reizes nedēļā, sāksies plkst. 18.00, vienas lekcijas ilgums – 1,5 stundas. Mācību programmas apguvei jāreģistrējas šeit: https://iepazistitehnologijas.lv. Ja ir neskaidrības vai jautājumi, papildu informāciju par šo izglītības programmu var iegūt, rakstot uz paligs@rigatechgirls.com

Programmas "Iepazīsti tehnoloģijas" apraksts

NVA logo, teksts, foto

Reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem, kuriem ir nepieciešams apgūt vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes, NVA piedāvā iespēju mācīties atvērto tiešsaistes kursu platformās un saņemt mācību izdevumu kompensāciju līdz 150 eiro apmērāIzvēlētai mācību programmai jāatbilst vienai no piecām Labklājības ministrijas apmācību komisijas apstiprinātajām jomām: Uzņēmējdarbība (Business), Datorzinības (Computer science), Datu zinātne (Data science), Informāciju tehnoloģijas (Information Technology) vai Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (Language Learning). Lai pieteiktos mācību izdevumu kompensācijai, NVA reģistrētajam bezdarbniekam vai darba meklētājam pirms mācību programmas apguves uzsākšanas savā NVA filiālē jāiesniedz pieteikums, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību portālu latvija.lv vai nogādājot NVA filiālē ar pasta starpniecību, vai nosūtot uz filiāles e-pasta adresi, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vairāk: https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-programmu-apguvei-atverto-tiessaistes-kursu-platformas