Informācija presei Jaunumi
ESF logo, NVA logo

2023.gada 8.decembrī plkst. 10.00 viesnīcas “Riga Islande Hotel” Lielajā zālē (Ķīpsalas ielā 2, Rīgā) notiks Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotais pasākums “Iekļaujošas nodarbinātības iespējas un izaicinājumi”, kas veltīts Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekta nr.9.1.1.1/15/I/001 “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” noslēgumam.

Pasākuma dalībnieki - Labklājības ministrijas, NVA, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA), nevalstisko organizāciju pārstāvji un darba devēji - atskatīsies uz projekta deviņu gadu laikā sasniegtajiem rezultātiem, dalīsies sadarbības pieredzē un uzklausīs veiksmes stāstus, bet pasākuma otrajā daļā norisināsies diskusija par iekļaujošas nodarbinātības nozīmi un iespējām.

Aicinām mediju pārstāvjus pieteikties dalībai NVA pasākumā “Iekļaujošas nodarbinātības iespējas un izaicinājumi”, sazinoties ar NVA Nodarbinātības pasākumu departamenta vecāko eksperti Zani Kauliņu (Zane.Kaulina@nva.gov.lv; tālr. +371 25724416).

ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanu NVA uzsāka 2015.gada 2.februārī,  lai veicinātu nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieka statusā reģistrēto klientu, tostarp ilgstošo bezdarbnieku un personu ar invaliditāti, iekārtošanos pastāvīgā darbā un iekļaušanos sabiedrībā. Projekta īstenošana noslēdzas 2023.gada 31.decembrī. Detalizētāka informācija par NVA īstenoto ESF projektu “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” izlasāma NVA vietnes sadaļā “Par mums” Projekti”.

ESF logo

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001