Madonas filiāle

Ērgļu novads

Novada tīmekļa vietne:    

www.ergli.lv

Informācija par novadu: Ērgļu novads ir pašvaldība Vidzemes vidienē, kurā apvienoti Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagasti. Novads robežojas ar Madonas, Vecpiebalgas, Amatas, Kokneses, Ogres un Pļaviņu novadiem. Ērgļu novada administratīvais centrs atrodas Ērgļos. Attālums no novada administratīvā centra līdz galvaspilsētai Rīgai ir 104 km.

Iedzīvotāju skaits 2019.gada sākumā : 2 689
Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1 566

tabula

Datu avots: Centrāla statistikas pārvalde, Nodarbinātības valsts aģentūra


Darba iespējas novadā
Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Ērgļu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, kur pieejami dažādi atlases kritēriji, piem., vieta un darbības joma.

2019. gadā NVA Madonas filiālē tika reģistrētas 1 066 vakances. No tām vairums vienkāršajās profesijās un iekārtu un mašīnu operatori, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki , kvalificēti amatnieki un strādnieki. Papildus informācija par brīvajām darbavietām pieejama NVA tīmekļa vietnē .

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Novada teritorija ir 13138,5 ha, no tiem aizņem 36% lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 52 % meži. Novadā ir 8 derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants, kūdra) atradnes. Smilts un grants ir izmantojama būvniecībai, ceļu būvei un laukumu ierīkošanai, kūdru var izmantot kā mēslojumu. Tikai dažās atradnēs iegūstamo kūdru var izmantot enerģijas ieguvei.
Novadā esošie uzņēmumi galvenokārt izmanto vietējo dabas resursu sniegtās iespējas – lielākais uzņēmumu skaits novadā darbojas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs. Ērgļu novadā kopumā visvairāk darbinieku ir nodarbināti pakalpojumu nozarēs (tirdzniecība, valsts pārvalde, izglītība u.c.), bet salīdzinoši vāji attīstītas ir ražošanas un apstrādes nozares (apstrādes un ieguves rūpniecība, lauksaimniecība).

Ērgļu novada uzņēmumi ar vislielāko apgrozījumu
SIA „AIBI” (gaļas pārstrāde un konservēšana), SIA Moon Wood (Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana), SIA „ELBRA” (energoceltniecība un inženiertīklu būvniecība), SIA GM Ozols (Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana), SIA Waldwood (mežistrāde), SIA Būve IG (būvdarbi), SIA Kārlis un partneri (Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās ), ZS Lejas Āķēni (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem), SIA ELBRA (Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība), Ērgļu slimnīca, Ērgļu pašvaldības SIA (cilvēku veselības aizsardzība), SIA Lenzs Z (Automobiļu apkopes un remonta pakalpojumi), SIA AJO Būve (Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība), SIA 3Dpro (ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi), SIA Wood Ware &CHIPS (Neapstrādāti kokmateriāli), SIA Enerģija Plus (Zāģēta un ēvelēta koksne), SIA DC AUTO (Kravu pārvadāšanas pakalpojumi, izmantojot autoceļus), SIA Vecogre (Elektroenerģija), SIA ŪDAS (Notekūdeņu novadīšanas pakalpojumi; notekūdeņu dūņas), ZS ROMA (Piena lopkopība), SIA Vidzemes nekustamie īpašumi (Nekustamā īpašuma aģentūru pakalpojumi par atlīdzību vai uz līguma pamata)

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Ērgļu novadā (2019.gadā):

  • EUR 669 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Izglītība

Izglītība tiek nodrošināta Ērgļu vidusskolā, pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” , Ērgļu mākslas un mūzikas skolā.

Sports

Fiziskajām aktivitātēm novadā ir pieejama skolu sporta infrastruktūra (sporta zāles, laukumi, skrejceļi u.c.). Iecienītākie sporta veidi ir basketbols, volejbols (vasaras sezonā darbojas 2 pludmales volejbola laukumi), hokejs (ziemā), distanču slēpošana (ik gadu tiek izveidota 5 km gara slēpošanas trase) un orientēšanās.

Sociālā un veselības aprūpe

Novadā ir pieejama primārā veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība un sekundārā ambulatorā aprūpe ar speciālistu pakalpojumiem (neirologs, ķirurgs, ginekologs), laboratoriskie izmeklējumi, rentgena kabinets, rehabilitācijas pasākumi, kā arī sociālā palīdzība un pakalpojumi, darbojas sociālās aprūpes centrs, ģimenes atbalsta centrs “Zīļuks”.

Papildu informācija

Novada mājas lapā iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.