Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Ikvienam interesentam tiešsaistē ir pieejami šādi Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) e-mācību moduļi:

  • „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”,
  • „Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”,
  • „Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”.  

Kā uzsākt e-moduļu mācību vielas apguvi?

  1. solis - Datorā vai viedierīcē jāatver NVA CV un vakanču portāls,
  2. solis - Sākumlapas augšdaļā jāuzklikšķina uz “E-pakalpojumi”,
  3. solis - E-pakalpojumu lapas apakšdaļā jāuzklikšķina uz  “E-apmācība”,
  4. solis - Jāautorizējas portālā Latvija.lv,
  5. solis - Jāizvēlas e-mācību kurss un jāuzsāk mācības.

E-mācību modulis „Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība“

Piedāvā iespēju apgūt zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c. Mācību vielai ir četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas. Mācību ilgums ir piecas akadēmiskās stundas, bet mācību noslēgumā ir jāizpilda pārbaudes tests.

E-mācību modulis “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”

Jebkuram interesentam attālināti ļauj apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīties, kā efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu sekmīgi atrasts. Mācību saturs ir sakārtots trīs sadaļās: “Darba meklēšana”, “Laika plānošana” un “Stresa vadība”. Modulis darba meklētājam sniedz ieteikumus gan savu zināšanu, prasmju un iemaņu izpētei, gan lietderīgai laika plānošanai darba meklējumos, gan palīdz pārvarēt stresu, kas var rasties bezdarba situācijā un jauna darba meklēšanas laikā. Mācību saturā iekļauti teorētiskie skaidrojumi, audio un videomateriāli, dialoga simulācijas un pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums ir 5 akadēmiskās stundas.

E-mācību modulis “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”

Piedāvā iespēju elektroniskajā vidē apgūt darba meklēšanas metodes. Attālināto mācību noslēgumā ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests. Pārbaudes testi ir pieejami tikai tad, kad ir iepazīts viss e-mācību moduļa saturs.

 

E-mācību moduļi izstrādāti NVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.