Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz cilvēkiem ar invaliditāti uzsākt darbu.

Cilvēkiem ar invaliditāti palīdz ergoterapeiti, surdotulki, atbalsta personas un citi speciālisti.

Ergoterapeita pakalpojums

Ergoterapeits palīdz novērtēt darba vietas piemērotību konkrētajam cilvēkam ar invaliditāti.

Ergoterapeits norāda:

  • kā jāiekārto darba vieta cilvēkam ar invaliditāti;
  • kādus tehniskos palīglīdzekļus vajag darba izpildei.

Ergoterapeita pakalpojums pieejams šādu pasākumu ietvaros:

Surdotulka pakalpojums

Surdotulks palīdz cilvēkam ar dzirdes traucējumiem piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras programmās un sazināties ar darba devēju un citiem darbiniekiem.

Surdotulka pakalpojums ir pieejams:

  • bezdarbniekiem ar dzirdes traucējumiem;
  • darba meklētājiem ar dzirdes traucējumiem;
  • bezdarba riskam pakļautiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Atbalsta personas pakalpojums

Atbalsta personas pakalpojums pieejams bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalsta persona palīdz bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem iejusties darba kolektīvā un strādāt.

Atbalsta personas pakalpojums pieejams šādu pasākumu ietvaros:

Papildu informāciju par atbalsta pakalpojumiem var saņemt jebkurā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē.