Cēsu filiāle

Novada mājas lapa:    

www.amatasnovads.lv

Amatas novads robežojas ar Līgatnes, Siguldas. Cēsu, Pārgaujas, Mālpils, Ogres, Ērgļu un Vecpiebalgas novadiem. Novadam dots Amatas upes vārds, kura vijas cauri visai novada teritorijai. Daļa novada teritorijas atrodas valsts nozīmes dabas aizsardzības teritorijā – Gaujas Nacionālajā parkā. Novada administrācija atrodas Drabešu pagastā. Novadā kopā ir 5 pagasti Drabešu, Amatas, Skujenes, Zaubes un Nītaures.
 

tbula

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Amatas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā

2019. gadā NVA Cēsu filiālē tika reģistrētas 1856 brīvas darba vietas. No tām vairums – 881- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 345-vienkāršās profesijās; 260- iekārtu un mašīnu operatori; 142-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, un izstrādājumu montieri; 51- vecākie speciālisti, vadītāji-21. Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Lielākie novada uzņēmumi:
Kokapstrādes rūpniecība: SIA „EKJU” (koka dārza mēbeļu ražošana) , SIA „DORES FABRIKA” (Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana) , Cēsu rajona Nītaures pagasta ZS „Birzlejas” (kokmateriālu ražošana),SIA „KOKS AN” (kokmateriālu ražošana),
Būvniecība: SIA „Amatas energo celtnieks” , SIA „Karjeru tehnikas noma” ; SIA „Katrīnkoks”,
Transports: „Asaru krogs” Cēsu rajona Nītaures pagasta zemnieku saimniecība (Kravu pārvadājumi pa autoceļiem).
Mežizstrāde: SIA „Mežoles mežs”, SIA „Strazdkalni”.

Jaunu uzņēmumu reģistrēšanās dinamika Amatas novadā:
2016 gadā-24 jauni uzņēmumi; 2017 gadā.- 16 jauni uzņēmumi, 2018.-18 jauni uzņēmumi.;2019.-18 jauni uzņēmumi

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Amatas novadā (2019.gadā)

  • EUR 743 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50)
  • EUR 789 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 789 ( Pašvaldību struktūrās)
  • EUR 789 (Vispārējās valdības sektorā)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes. Novadu robežās ir 8 izglītības iestādes, kurās var iegūt vispārējo vidējo izglītību- Amatas novadā ir 1 vidusskola- Nītaures vidusskola. Speciālā skola Spāres internātpamatskola, kurā bērni ar dažāda rakstura problēmām var iegūt izglītību, tai skaitā pagūt dažādas profesijas. 4 pamatskolas – Amatas pamatskola, Drabešu jaunā pamatskola, Zaubes pamatskola, Amatas novada Skujenes pamatskola. Atsevišķi ir viena pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”, bet pārējās novada skolās ir izveidotas pirmsskolas grupas. Amatas novadā ir 1 profesionālās ievirzes izglītības iestāde – Amatas novada mūzikas un mākslas skola. Katrā skolā tiek piedāvāti dažādi interešu izglītības pulciņi.

Amatas novadā atrodas 4 kultūras centri (Amatas kultūras centrs, Skujenes tautas nams, Nītaures kultūras nams, Zaubes kultūras nams), kurā tiek organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes visiem iedzīvotājiem, tai skaitā ir iespēja pievienoties dažādiem kolektīviem – dažādu deju, koru, teātra.

Veselības aprūpes pakalpojumus Amatas novadā iespējams saņemt 4 dienas aprūpes centros (Ģikšu DAC, Līvu DAC, Ieriķu DAC, Nītaures DAC). Pieejamas ģimenes ārstu prakses un zobārstniecības pakalpojumi.
Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Amatas novada Sociālais dienests. Novadā darbojas arī pansionāts „Sērmūkši”, Nītaures publiskā pirts.

Amatas novadā ir reģistrētas aptuveni 25 nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi, fondi, mednieku klubi utml.

Reizi mēnesī Amatas novada pašvaldība izdod bezmaksas informatīvo izdevumu „Amatas vēstis”, ko saņem ikviens novada iedzīvotājs. Šajā izdevumā tiek publicētas novada mēneša aktuālā informācija.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un citu aktuālo informāciju.