Kuldīgas filiāle

Novada mājas lapā:  

www.alsunga.lv 

Alsungas novads ir pašvaldība Kurzemē, 180 km no Rīgas, senajā suitu apvidū. Robežojas ar Kuldīgas novada Ēdoles un Gudenieku pagastiem, Pāvilostas novada Sakas pagastu un Ventspils novada Jūrkalnes un Ziru pagastiem.

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Darba iespējas novadā

 

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Alsungas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

 

2019.gadā Alsungas novadā reģistrētas 8 vakances. Pieprasītākā profesija - Skolotājs.


Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Alsungas novada pamatvērtība ir laimīgs, darbīgs un patriotiski noskaņots iedzīvotājs, kurš dzīvo, mācās, strādā, radoši izpaužas un aizvada savas vecumdienas novadā. Tas ir iedzīvotājs, kurš ir piederīgs novada identitātei un jūtas atbalstīts, kurš, pašaizliedzīgi darbojoties, sniedz ieguldījumu novada ekonomiskai attīstībai, spēcina tradīcijas un kopienas dzīvi, no paaudzes paaudzē nodod novada kultūrvidē saturisko mantojumu un suitu tradīcijas, ir orientēts uz ilgtspējīgu un videi draudzīgu ekonomisko saimniekošanu.

 

Alsungas novadā ir piemēroti laika apstākļi vēja enerģijas ieguvei, jau tagad darbojas vēja parks, kuram ir perspektīvas attīstīties. Salīdzinoši liels skaits novadā nodarbināto personu veic individuālo uzņēmējdarbību, tādēļ novadā ir salīdzinoši augstāks pašnodarbināto personu un individuālo komersantu skaits.

 

Alsungas novadā pārsvarā ir attīstīta mazā un vidējā uzņēmējdarbība.
Lielākie uzņēmumi: Mežsaimnieks-Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, MKM Mežs SIA, DJ Logging SIA, V.B Meža serviss SIA;

 

Novadā ir 9 - fondi, nodibinājumi un biedrības, 86 - pašnodarbinātās personas, 36 – zemnieku un zvejnieku saimniecības, 4 - individuālie komersanti, 4 - komercsabiedrības, 2 - pašvaldības iestādes;

 

Vidējā darba samaksa - 696.00 EUR.

 

Uzņēmumi, kas darbojas Alsungas novadā un nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem zivju kaulu miltu pārstrādes uzņēmums SIA „Venta FM”, SIA „Gabriēla” veikals „TOP”, SIA „Ausma plus” veikals „Kristīne”.

 

Nākotnē attīstāmās nozares Alsungas novadā ir purvu apguve un izmantošana, dārzkopība un augļkopība, šķeldas ražošana, kokapstrādes produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošana un jaunu tūrisma formu attīstība. Uzņēmējdarbības izaugsmi kavē kvalificēta darbaspēka trūkums un ražojošo uzņēmumu nelielais skaits.

 

Sadzīves apstākļi
Alsungas novadā darbojas Alsungas vidusskola , pirmsskolas izglītības iestāde “Miķelītis” (uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma), Mūzikas un mākslas skola, pieejams plašs interešu izglītības klāsts vidusskolā un pašdarbības kolektīvi pieaugušajiem (dejas, folkloras, keramikas un amatierteātru jomās).

 

Alsungā darbojas divas ģimenes ārstu prakses vienu reizi nedēļā pieņem arī bērnu ārsts. Pašvaldībā ir sporta metodiķis visām vecuma grupām. Sociālos pakalpojumus sniedz Sociālais dienests. Pieejams dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums.

 

Novada tīmekļa vietnē var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām.

 

Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.