Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.”

 

91. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/4_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.02.2012
12.03.2012. plkst.10.00
„Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.” NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 5 daļās:
1.daļa - „Personas datu tiesiskā aizsardzība”;
2.daļa – „Emocionālo labklājību veicinoša darba vide”;
3.daļa – „Komunikācija ar medijiem”;
4.daļa – „Komunikācijas prasmju attīstīšana darbā ar sadarbības partneriem”;
5.daļa – „Kvalitātes vadības sistēmas auditors”.

No 2012.gada marta līdz 2012.gada decembrim2012.gada 12.marta iepirkuma komisijas sēdē, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38. panta otro daļu, tika pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu.

 

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836      

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmas „B” kategorijas autovadītājs” apguves organizēšana NVA Tukuma filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

 

89. NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmas „B” kategorijas autovadītājs” apguves organizēšana NVA Tukuma filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/108_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.12.2011
11.01.2012. plkst.10.00
Neformālās izglītības programmas „B” kategorijas autovadītājs” apguves organizēšana NVA Tukuma filiāles 1 bezdarbniekam īstenošana pēc darba devēju pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

Līdz 2012.gada 29.februārimIepirkums tiek pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu.

 

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

90. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/107_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.12.2011
13.01.2012. plkst.10.00
 Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 Iepirkuma priekšmeta daļas - VDI darbinieku apmācība, esošo B moduļu apmācības pilnveide, jaunu B moduļu izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts šādās daļās:
1.daļa - „Jaunu B moduļu izstrāde” – Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana;
2.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – izstrādātā B moduļu tēma “Nereģistrētās nodarbinātības samazināšana”.
 
1.iepirkuma priekšmeta daļai no līguma slēgšanas brīža līdz 2012.gada 31.jūlijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju
2.iepirkuma priekšmeta daļai no 2012.gada 1.augusta līdz 2013.gada 1.martam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” (1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) ietvaros”

 

88. NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” (1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) ietvaros”

(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/106_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 27.12.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2012. gada 10.janvārim, plkst.10.00

 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts 5. daļās:
4.3.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Surdotulku pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā (Jūrmalas, Limbažu, Ogres, Tukuma, Siguldas un Rīgas reģionālās filiāles darbības teritorija);

4.3.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Surdotulku pakalpojumu sniegšana Latgales reģionā (Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes filiāles darbības teritorija);

4.3.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļa – Surdotulku pakalpojumu sniegšana Vidzemes reģionā (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas un Valmieras filiāles darbības teritorija);

4.3.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļa – Surdotulku pakalpojumu sniegšana Kurzemes reģionā (Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu un Ventspils filiāles darbības teritorija);

4.3.5. iepirkuma priekšmeta 5.daļa – Surdotulku pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā (Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils un Jelgavas filiāles darbības teritorija).

 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
līdz 2012.gada 31.decembrim
 
 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu "Profesionālo tālākizglītības programmu „SPA meistars” un „Jogas speciālists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)"

 

87. NVA veic iepirkumu "Profesionālo tālākizglītības programmu „SPA meistars” un „Jogas speciālists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)"

(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/100_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 13.12.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 27.decembrim, plkst.10.00

 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts daļās:
1) Profesionālās tālākizglītības programmas „SPA meistars” apguves organizēšana NVA Rīgas reģionālās filiāles 12 bezdarbniekiem (1.pielikums);

2) Profesionālās tālākizglītības programmas „Jogas speciālists” apguves organizēšana NVA Rīgas reģionālās filiāles 12 bezdarbniekiem (2.pielikums);

 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
līdz 2012.gada 15.jūlijam
 
  • Līguma izpildes vieta 1.iepirkuma priekšmeta daļai „SPA meistars” – Rīgas pilsēta;

  • Līguma izpildes vieta 2.iepirkuma priekšmeta daļai „Jogas speciālists” – Rīgas pilsētas vai Ādažu novada, vai Carnikavas novada, vai Garkalnes novada, vai Saulkrastu novada, vai Stopiņu novada, vai Inčukalna novada, vai Siguldas novada, vai Sējas novada administratīvā teritorija.
 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (PROJEKTS „MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMI NODARBINĀTĀM PERSONĀM” (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001))

 

86. NVA veic iepirkumu Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (PROJEKTS „MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMI NODARBINĀTĀM PERSONĀM” (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001)) ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/101_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
12.12.2011
28.12.2011. plkst.12.00
Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (PROJEKTS „MŪŽIZGLĪTĪBAS PASĀKUMI NODARBINĀTĀM PERSONĀM” (Nr.1 DP/1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001))

No 2012.gada janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim 

Inguna Muižniece

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk NVA) darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.”

 

84. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk NVA) darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.”


(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/96_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 30.11.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 12.decembrim, plkst.10.00
Pamatojoties uz komisijas 2011.gada 9.decembra lēmumu tika veikti precizējumi nolikuma 26. un 27.punktā. Komisija pieņēma lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2011. gada 15.decembrim plkst. 10:00. 
 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts daļās:
1.daļa- „SQL servera datu bāzes vaicāšana un apstrāde, izmantojot SQL operatorus”;
2.daļa- „PowerPivot 2010”;
3.daļa- „MicroStrategy apmācība NVA lietotājiem”;
4.daļa- „ Microsoft SharePoint 2010 lietotņu izstrāde”;
5.daļa- „Windows Server 2008 serveru plānošana un administrēšana”;
6.daļa- „Microsoft SharePoint 2010 konfigurēšana un administrēšana”;
7.daļa- „Web lietotņu veidošana ar Microsoft Visual Studio 2010”;
8.daļa- „Microsoft Exchange Server 2010 konfigurēšana un pārvaldība”;
9.daļa- „C# programmēšana ar Microsoft Visual Studio 2010 rīku”.

 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
no 2011.gada decembra līdz 2013.gada oktobrim
 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”

 

85. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/99_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
01.12.2011
13.12.2011. plkst.10.00
 Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 Iepirkuma priekšmeta daļas - VDI darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīta šādās daļās:
1.daļa - „Stresa vadība un psiholoģiskā noturība (konfliktu risināšana)”;
2.daļa - „Tiesu prakse”.
 

1.iepirkuma priekšmeta daļai – no 2011.gada decembra līdz 2013.gada jūnijam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
2.iepirkuma priekšmeta daļai - no 2011.gada decembra līdz 2012.gada janvārim, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

 

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk NVA) darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.”

 

83. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk NVA) darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001.”


(Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/95_ESF)
 
Publikācijas datums NVA mājas lapā: 30.11.2011.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2011. gada 12.decembrim, plkst.10.00
 
Iepirkuma līguma priekšmets sadalīts daļās:
1.daļa- „Labklājības nozares politikas aktualitātes Latvijā un citās ES valstīs”;
2.daļa- „Administratīvā procesa pamati”;
3.daļa- „Mentorings un coachings – veiksmīgā vadītāja pamatprasmes un metodes”;
4.daļa- „Efektīva pārmaiņu vadība”;
5.daļa- „Pašnovērtējuma veikšana ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti”;
6.daļa- „Argumentācijas konfliktsituāciju analīze un praktiskais izmantojums”;
7.daļa- „Problemātisku klientu psiholoģija un efektīvas problēmu risināšanas prasmju attīstība”.
 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 
no 2011.gada decembra līdz 2013.gada oktobrim
 
Saistošie dokumenti:

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fax: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

 

82. NVA veic iepirkumu Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums). (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/94_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.11.2011
13.12.2011. plkst.10.00
 Profesionālās tālākizglītības programmas „Pavārs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)

Līdz 2012.gada 31.maijam
Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss:  67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv