Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Apmācību veicēju atlase ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/87_ESF)

 

128. NVA veic iepirkumu „Apmācību veicēju atlase ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/87_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.12.2012
2013.gada 7.janvāris plkst. 10:00.

Apmācību veicēju atlase ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība – 3.kārta” Nr.1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001 bezdarbnieku apmācību nodrošināšanai


no līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 30.jūnijam

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.


NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/72_ESF)

 

132. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/72_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.12.2012
2013.gada 15.janvāris plkst. 10:00.

VDI amatpersonu apmācība par efektīvām inspicēšanas metodēm saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)


 no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz 2013.gada oktobrim

Ar 16.01.2013. iepirkuma komisijas lēmumu iepirkums "Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001", iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/72_ESF, izbeigts bez rezultāta.

 

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmas "Adīšanas operators" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2", identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/89_ESF)

 

131. NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmas "Adīšanas operators" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2", identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/89_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.12.2012
2013.gada 11.janvāris plkst. 10:00.

Profesionālās tālākizglītības programmas "Adīšanas operators" īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2", identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)


no līguma noslēgšanas brīža līdz pakalpojuma pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk, kā līdz 2013.gada 1.jūnijam

 

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas amatpersonu profesionālās pilnveides programmas (D moduļa) pilnveidošana un īstenošana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/75_ESF)

 

130. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas amatpersonu profesionālās pilnveides programmas (D moduļa) pilnveidošana un īstenošana saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/75_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.12.2012
2013.gada 11.janvāris plkst. 10:00.

VDI amatpersonu profesionālās pilnveides programmas (D moduļa) pilnveidošana un īstenošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)


 no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada oktobrim, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju

Ar 2013.gada 23.janvāra iepirkuma komisijas lēmumu iepirkums, pamatojoties uz nolikuma 50.punktu un Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, izbeigtas bez rezultāta.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/69)

 

121. NVA veic iepirkumu „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/69)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
09.11.2012
2012.gada 27.novembris plkst. 10:00.

Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana


no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2014.gada 31.decembrim

 

  • Ar iepirkuma komisijas 2012.gada 30.novembra lēmumu iepirkuma priekšmeta 2., 4. un 5.daļa, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 38.punktu, izbeigtas bez rezultāta, jo netika saņemts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums;


  • Ar iepirkuma komisijas 2012.gada 19.decembra lēmumu, pamatojoties uz nolikuma 38.punktu un Publisko iepirkumu likuma 38.panrta otro daļu, iepirkums visās iepirkuma priekšmeta daļās pārtraukts, jo iepirkuma komisija konstatējusi, ka ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

 

 

 

Tehnisku iemslu dēļ, atverot iepirkuma nolikumu, 7.2.apakšpunktā un 19.punktā var parādīties atsauce uz 0.apakšpunktu. Šādā gadījumā lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar nolikumu 7.2.apakšpunktā un 19.punktā ir atsauce uz 7.1.apakšpunktu.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/85_ESF)

 

127. NVA veic iepirkumu „Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/85_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.12.2012
2013.gada 2.janvāris plkst. 10:00.

Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi


līdz līgumsummas sasniegšanai
Tehnisku iemeslu dēļ nolikuma 29.12.un 29.5.punktos norādītas kļūdainas atsauces: precizējums -  nolikuma 29.12.punktā ir atsauce uz nolikuma 21.punktu un nolikuma 29.5.punktā ir atsauce uz nolikuma 24.punktu.


 

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/68)

 

123. NVA veic iepirkumu „Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/68)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.11.2012
2012.gada 5.decembris plkst. 10:00.

Konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumi


līdz 2013.gada 31.decembrim

 

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/73_ESF)

 

124. NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/73_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
15.11.2012
2012.gada 3.decembris plkst. 10:00.

Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros


2014.gada 31.decembris

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi ESF projektu ietvaros” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” (1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) un ESF projektu „Kompleksi atbalsta pasākumi” (1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001))”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/59_ESF)

 

125. NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi ESF projektu ietvaros” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” (1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) un ESF projektu „Kompleksi atbalsta pasākumi” (1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001))”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/59_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.11.2012
2012.gada 12.decembris plkst. 14:00.

Surdotulku pakalpojumi ESF projektu ietvaros” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” (1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) un ESF projektu „Kompleksi atbalsta pasākumi” (1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001))


iepirkuma priekšmeta 1. daļai līdz 2014.gada 31.decembrim; iepirkuma priekšmeta 2. – 7.daļai līdz 2015.gada 30.jūnijam

 

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Kokkopis-arborists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/63_ESF)

 

119. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Kokkopis-arborists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/63_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.10.2012
2012.gada 16.novembris plkst. 10:00.

Profesionālās tālākizglītības programmas „Kokkopis-arborists” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” identifikācijas Nr.1DP//1.3.1.1.3 /09/IPIA/NVA/001 finansējums)


no 2012.gada 4. ceturkšņa līdz 2013.gada 2. ceturksnim
  • Nolikums Pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2012.gada 2.novembra lēmumu ir svītrots iepirkuma (NVA 2012/63_ESF) nolikuma 23.12.punkts.

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (15.11.2012.)

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv