Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/10_ESF)

 

143. NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/10_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.03.2013
2013.gada 27.marts plkst. 10:00.

Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarba riskam pakļautām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās saskaņā ar tehniskās specifikācijas 5.punktu


no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.jūnijam

 

Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 14.marta lēmumu ir veikti tehniski precizējumi nolikuma 12.punktā un 3.pielikumā.

 

Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 12.marta lēmumu ir veikti precizējumi nolikuma 4.3.apakšpunktā, 1.pielikuma 5.punktā un 4.pielikumā.

 

Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 19.marta lēmumu ir veikti precizējumi 1.pielikuma 3.1.3.apakšpunktā.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/9_ESF)

 

142. NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/9_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.03.2013
2013.gada 26.marts plkst. 10:00.

Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarba riskam pakļautām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju


no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.jūnijam

Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 12.marta lēmumu ir veikti precizējumi nolikuma 18.2., 18.3., 19.10. un 20.2.punktā, nolikums papildināts ar 18.3.1, 18.3.2, 19.13. un 19.14.punktu, 1.pielikumā precizēts 2.8.punkts un 1.pielikums papildināts ar 2.9. un 4.10.1punktu

 

Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 19.marta lēmumu ir veikti precizējumi 1.pielikuma 3.1.3.apakšpunktā

 

Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 21.marta lēmumu ir veikti tehniski precizējumi 3.pielikumā.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/6_ESF)

 

141. NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/6_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.02.2013
2013.gada 13.marts plkst. 10:00.

Profesionālās pilnveides programmu īstenošana bezdarbniekiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju Pasūtītāja īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma  „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros.


Abām iepirkuma priekšmeta daļām no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim
Ar iepirkuma komisijas 2013.gada 3.aprīļa lēmumu iepirkuma priekšmeta 1.daļa „Apsardzes darbs”, pamatojoties uz nolikuma 37.punktu un Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, izbeigta bez rezultāta, jo netika saņemts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums.


 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/7_ESF)

 

140. NVA veic iepirkumu „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/7_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
20.02.2013
2013.gada 13.marts plkst. 10:00.

Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros


no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/78_ESF)

 

126. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/78_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.11.2012
2012.gada 14.decembris plkst. 10:00.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001


Iepirkuma priekšmeta 1., 2.,. 4. un 5. daļai – no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada oktobrim, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju un iepirkuma priekšmeta 3. daļai – no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada jūnijam, konkrētos apmācību laikus saskaņojot ar Pasūtītāju.
  • Ar 2013.gada 17.janvāra iepirkuma komisijas lēmumu, iepirkuma priekšmeta 1. un 5.daļa, pamatojoties uz nolikuma 50.punktu un Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu, izbeigtas bez rezultāta un iepirkuma priekšmeta 4.daļa, pamatojoties uz nolikuma 50.punktu un Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, pārtraukta.

  • Ar 2013.gada 1.marta iepirkuma komisijas lēmumu, iepirkuma priekšmeta 2.daļa, pamatojoties uz nolikuma 50.punktu un Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, pārtraukta

 

 

Agrita Medzvecka

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu ”Neformālās izglītības programmas „Tramvaja vadītājs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma” (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”, identifikācijas Nr. 1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums) (Identifikācijas Nr. NVA 2013/3_ESF)

 

136. NVA veic iepirkumu ”Neformālās izglītības programmas „Tramvaja vadītājs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma” (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”, identifikācijas Nr. 1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums) (Identifikācijas Nr. NVA 2013/3_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.02.2013
2013.gada 26.februāris plkst. 10:00.

Neformālās izglītības programmas „Tramvaja vadītājs” īstenošana pēc darba devēja pieprasījuma” (ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”, identifikācijas Nr. 1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001 finansējums)


no līguma parakstīšanas  brīža līdz 2013.gada 31.jūlijam 

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”. (Identifikācijas Nr. NVA 2013/2)

 

135. NVA veic iepirkumu „Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana”. (Identifikācijas Nr. NVA 2013/2)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.01.2013
2013.gada 15.februāris plkst. 10:00.

Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana


no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz brīdim, kad iestājas viens no šādiem nosacījumiem:
ir iestājies 2015.gada 31.decembris;
ir izlietota kopējā līguma summa.

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība (angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana) saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/79_ESF)

 

133. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība (angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana) saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/79_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.12.2012
2013.gada 16.janvāris plkst. 10:00.

Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts šādā daļās:
1.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Rīgā (19 darbiniekiem) – 6 grupas;
2.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Liepājā (4 darbiniekiem) – 2 grupas;
3.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Jelgavā (4 darbiniekiem) – 2 grupas;
4.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Daugavpilī (4 darbiniekiem) – 2 grupas;
5.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Valmierā (4 darbiniekiem) – 2 grupas;
6.daļa – Lietišķās angļu valodas apmācība vadošajām VDI amatpersonām Rīgā – (4 darbiniekiem) – 2 grupas.


 no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz 2013.gada oktobrim
  • Nolikums Ar 2013.gada 9.janvāra iepirkuma komisijas lēmumu ir veikti precizējumi nolikuma 1.pielikuma 2.punktā.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001"". (Identifikācijas Nr. NVA 2012/80_ESF)

 

129. NVA veic iepirkumu "Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001"". (Identifikācijas Nr. NVA 2012/80_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
19.12.2012
2013.gada 10.janvāris plkst. 14:00.

VDI darbinieku apmācība, jaunu B moduļu izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts šādās daļās:
1.daļa - „Jaunu B moduļu izstrāde” – „Mežizstrāde”;
2.daļa - „Specializēto inspektoru apmācība” – B modulis „Mežizstrāde”;
3.daļa – „Jaunu B moduļu izstrāde” – „Lauksaimniecība”;
4.daļa – „Specializēto inspektoru apmācība” – B modulis „Lauksaimniecība”.


iepirkuma priekšmeta 1.daļai - no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 1.martam, saskaņojot ar Pasūtītāju;
iepirkuma priekšmeta 2.daļai – no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.maijam, saskaņojot ar Pasūtītāju.
iepirkuma priekšmeta 3.daļai – no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 1.aprīlim;
iepirkuma priekšmeta 4.daļai – no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 15.augustam, saskaņojot ar Pasūtītāju.

Ar 14.01.2013. iepirkuma komisijas lēmumu iepirkums "Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001", iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2012/80_ESF, izbeigts bez rezultāta.

 

Anna Tarlapa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 aktivitātes „Darbnīcas jauniešiem” īstenošana”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/92_ESF)

 

134. NVA veic iepirkumu „Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 aktivitātes „Darbnīcas jauniešiem” īstenošana”. (Identifikācijas Nr. NVA 2012/92_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.12.2012
2013.gada 23.janvāris plkst. 10:00.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” Nr.1DP//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001 aktivitātes „Darbnīcas jauniešiem” īstenošana (turpmāk – Pasākums) saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasībām


līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz summas pilnīgai apguvei

 

Lāsma Vītoliņa

Fakss: 67021806    

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv