Iepirkumi
Atklātie konkursi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2009-2018)
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Iepirkumu no Ls3000 - Ls29 999 arhīvs (2009 - 2010)
Iepirkumu no Ls1000 - Ls10 000 arhīvs (2006-2009)
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

NVA veic iepirkumu „Valsts darbs inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jauna B moduļa izstrāde un specializēto inspektoru apmācība)

 

166. NVA veic iepirkumu „Valsts darbs inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jauna B moduļa izstrāde un specializēto inspektoru apmācība)"
(identifikācijas Nr.NVA 2013/70_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.08.2013
2013.gada 12.septembris plkst.10:00
Valsts darbs inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jauna B moduļa izstrāde un specializēto inspektoru apmācība) no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada novembrim (saskaņojot ar pasūtītāju)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (29.08.2013.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (02.09.2013.)  

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība (angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana) saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (identifikācijas Nr.NVA 2013/73_ESF)

 

167. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība (angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana) saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (identifikācijas Nr.NVA 2013/73_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.08.2013
2013.gada 19.septembris plkst.10:00
Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ tehnisko piedāvājumu (1.pielikums).
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:
1.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Jelgavā (4 darbiniekiem) – 2 grupas;
2.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Daugavpilī (4 darbiniekiem) – 2 grupas;
3.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Valmierā (4 darbiniekiem) – 2 grupas.
no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 16.decembrim

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/61_ESF)

 

162. NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/61_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.07.2013
2013.gada 4.septembris plkst. 10:00.
Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju Pasūtītāja īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros

no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.martam

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (30.07.2013.) precizēts

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.08.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.08.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.08.2013.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (28.08.2013.)

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu "Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana" (identifikācijas Nr. NVA 2013/69_ESF)

 

164. NVA veic iepirkumu "Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana" (identifikācijas Nr. NVA 2013/69_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.07.2013
2013.gada 23.augusts plkst. 14:00.
Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums):
1.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā.
2.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Latgales reģionā.
3.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Vidzemes reģionā.
4.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Kurzemes reģionā.
5.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā.

Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” (Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1A. pielikums):
6.daļa - Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā.


1., 2., 3., 4. un 5.daļai – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim;
6.daļai – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim.
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (19.08.2013.)

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts:

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

 

165. NVA veic iepirkumu „NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001"
(identifikācijas Nr.NVA 2013/68_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.07.2013
2013.gada 21.augusts plkst.10:00
NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 un saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Iepirkuma priekšmets atbilstoši tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 5.punktam ir sadalīts 28 daļās.
no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.decembrim (saskaņojot ar Pasūtītāju)

  • Nolikums precizēts ar 12.08.2013. komisijas sēdes lēmumu

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.08.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.08.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.08.2013.)  

NVA atbilde uz pretendenta jautājumu (16.08.2013.)   

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) un aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”) (identifikācijas Nr.NVA 2013/58_ESF)

 

163. NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) un aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”)
(identifikācijas Nr.NVA 2013/58_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.07.2013
2013.gada 26.jūlijs plkst.10:00
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Surdotulka pakalpojumu sniegšana aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām” ietvaros – 7 surdotulki (minimālais speciālistu apjoms) (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu);
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Surdotulka pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) ietvaros – vismaz 8 surdotulki (minimālais speciālistu apjoms) (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu).
Iepirkuma priekšmeta 1.daļai – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.decembrim;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļai – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.jūnijam.


Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr.NVA 2013/50_ESF)

 

160. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr.NVA 2013/50_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.06.2013
2013.gada 19.jūlijs plkst.10:00
NVA darbinieku apmācība Visām iepirkuma priekšmeta daļām no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 1.novembrim, konkrētos apmācību laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.


Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāti) mērķa grupu bezdarbniekiem” (identifikācijas Nr.NVA 2013/49_ESF)

 

159. NVA veic iepirkumu „Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāti) mērķa grupu bezdarbniekiem” (identifikācijas Nr.NVA 2013/49_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.05.2013
2013.gada 25.jūnijs plkst.10:00
Psihoterapeita konsultāciju pakalpojumi darba dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 17:00, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) No iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz līguma summas izlietojumam


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.06.2013.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (04.06.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.06.2013.)

Lāsma Vītoliņa
Tel.: 67021815

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (specializēto inspektoru apmācība)” (identifikācijas Nr.NVA 2013/46_ESF)

 

162. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (specializēto inspektoru apmācība)” (identifikācijas Nr.NVA 2013/46_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.06.2013
2013.gada 4.jūlijs plkst.10:00
VDI specializēto inspektoru apmācība – B modulis „Būvniecība” 1 grupa (līdz 12 inspektori) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)

no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 30.novembrim
Iepirkums ar 09.08.2013. Iepirkuma komisijas lēmumu izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 46.punktu

 

Jānis Muzikants

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (A moduļu īstenošana (VDI jauno darbinieku apmācība))” (identifikācijas Nr.NVA 2013/41_ESF)

 

161. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (A moduļu īstenošana (VDI jauno darbinieku apmācība))” (identifikācijas Nr.NVA 2013/41_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.06.2013
2013.gada 3.jūlijs plkst.10:00
VDI jauno darbinieku apmācība (A moduļu īstenošana) 2 grupās (līdz 34 inspektoriem) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.novembrim

 

Jānis Muzikants

fakss: 67021806

Aplūkot e-pastu


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv