APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

PROJEKTS „BEZDARBNIEKU UN DARBA MEKLĒTĀJU APMĀCĪBA LATVIJĀ - 2” (Nr.1DP/1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001)

 
 
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

PROJEKTA KOPSAVILKUMS

MĒRĶIS

Projekta mērķis – nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū.

ĪSTENOŠANAS PERIODS

01.09.2009. – 30.06.2015.

FINANSĒJUMS

Finansējuma sadalījums

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads
2015.gads

Kopā

5691487,24 EUR

9912723,89 EUR

20451650,81 EUR12948015,44 EUR16886550,75 EUR13100716,11 EUR666969,37 EUR

 99658113,61 EUR

ESF līdzfinansējums nepārsniedzot 93,42% attiecināmajām izmaksām, nacionālais publiskais līdzfinansējums nepārsniedzot 6,58% no attiecināmajām izmaksām.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

1.Bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū:

1.1.Projekta mērķa grupas piesaistīšana dalībai projektā tiem plānotajos pasākumos/aktivitātēs;

1.2.Profesionālā apmācības pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšana (tai skaitā elektroniskās apmācības formā, nodrošinot profesionālo rehabilitāciju bezdarbniekiem ar invaliditāti, kas ietver profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvi un pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvi (turpmāk – profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana);

1.3. Apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošainai (turpmāk - apmācība pie darba devēja);

1.4.Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības apguve, kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošusistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, kā arī noslēguma pārbaudījumi, tai skaitā transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu (turpmāk -  neformālās izglītības ieguve);

1.5.Apmācības īstenošanas organizēšana, novērtēšana, koordinēšana, bezdarbnieku konsultēšana un motivēšana.

1.6.Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošana.

2.Specifisku pakalpojumu sniegšana mērķgrupu bezdarbniekiem apmācības laikā (turpmāk – Specifiskie pakalpojumi).

3. Projekta vadība.

4.Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

PROJEKTA MĒRĶGRUPAS

Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši (15–24), pieaugušie ( 25-54) un pirmspensijas vecuma (55 ) bezdarbnieki un darba meklētāji, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību (izglītība zemāka par pamatizglītību, pamatizglītība, vispārējā vidējā izglītība), kuru iegūtā profesionālā izglītība zaudējusi aktualitāti vai kuriem pietrūkst mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sociālo un profesionālo pamata prasmju un iemaņu, t.sk. invalīdi, personas sešu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērnu kopšanas perioda) beigām, ilgstošie bezdarbnieki, imigranti, citi bezdarbnieki un darba meklētāji atbilstoši darba tirgus situācijai. Ievērojot NVA reģistrēto bezdarbnieku statistisko portretu 2009.gada jūnijā un turpmāko bezdarba situācijas attīstību, tiek prognozēts, ka lielāko projektā iesaistīto mērķa grupas īpatsvaru veidos pieaugušie bezdarbnieki un darba meklētāji (vidēji 75% no visa kopējā iesaistāmo skaita), personas ar vidējo un vidējo profesionālo izglītību (vidēji 60%), sievietes (vidēji 60%). 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Aktivitātes
Nr. 

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts (produkts vai pakalpojums)

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

1.

Bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū:

Atbalstu saņēmušo bezdarbnieku un darba meklētāju skaits

 127 486

Bezdarbnieki un darba meklētāji

1.1.

Projekta mērķa grupas piesaistīšana dalībai projektā tiem plānotajos pasākumos/aktivitātēs    

1.2.

Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana

1.3.

Apmācība pie darba devēja

1.4.

Neformālās izglītības ieguve

1.5.

Apmācības īstenošanas organizēšana, novērtēšana, koordinēšana, bezdarbnieku konsultēšana un motivēšana

1.6.

Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs īstenošana

2.

Specifisko pakalpojumu sniegšana

Sniegts specifiskais pakalpojums

10

Pakalpojumi

3.

Projekta vadība

Īstenots projekts

1

Projekts

4.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

 

 Sagatavots un izdots plakāts (1 veids) 


Sagatavots un demonstrēts sižets TV

 

Publikācija

 

Informatīvie pasākumi

 

Bukleti1000

 

 

6

 

 

36

 

 

 11

  

5000


Plakāti (gab.)

 

 

TV sižeti (gab.)

 

 

Publikācijas (gab.)

 

Pasākumi (gab.)


Bukleti (gab.)

 

 

Pielikumi:

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv