APMEKLĒJUMA DATUMU PĀRCELŠANAS GRAFIKS
BEZDARBNIEKA STATUSA IEGŪŠANA
Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

LPS atzinīgi vērtē sadarbību ar NVA

 
6. jūnijā notika Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas, kurās tika apspriesta arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) esošā un plānotā sadarbība ar pašvaldībām nodarbinātības veicināšanas jomā. NVA pārstāvēja direktors Ringolds Beinarovičs un Nodarbinātības koordinācijas departamenta direktore Solveiga Rozīte. Labklājības ministre Dagnija Staķe norādīja, ka efektīvākos risinājumus iedzīvotāju sociālās situācijas uzlabošanai var rast, tikai sadarbojoties valsts un pašvaldību sektoram.

Viena no sadarbības formām nodarbinātības jomā, kas tika pārrunāta tikšanās gaitā, bija valsts līdzfinansēto algotu pagaidu darbu organizēšana, lai nodarbinātu bezdarbniekus, kuri vēlas strādāt, bet dažādu iemeslu dēļ piemērotu pastāvīgu darbu atrast nevar (ilgstošie bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma cilvēki, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, invalīdi, jaunieši, no ieslodzījuma atbrīvotās personas). Šāda valsts daļēji finansētā nodarbināšana nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos, sniedzot reālu finansiālu atbalstu pašvaldībām, palīdz minētās grupas bezdarbniekiem atjaunot darba iemaņas un palielina viņu izredzes atrast pastāvīgu darbu.

2006. gadā algoto pagaidu darbu finansējums sasniedza 1 552 557 latu. Visvairāk līdzekļu - 667 306 latu - tika piešķirts Latgales reģionam, kur ir visaugstākais bezdarba līmenis (12,8%) un vislielākais ilgstošo bezdarbnieku skaits – 44,2% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.

Valstī kopumā 2006. gadā algoto pagaidu darbu organizēšanā tika iesaistītas 416 pašvaldības, kas ir 51% no kopējā darba devēju skaita. Algotajos pagaidu darbos tika nodarbināti 9622 bezdarbnieki, tai skaitā 5362 ilgstošie bezdarbnieki un 1453 pirmspensijas vecuma cilvēki. NVA direktors R.Beinarovičs uzsvēra, ka algotie pagaidu darbi īpaši būtisku atbalstu sniedz to administratīvo teritoriju bezdarbniekiem, kurās ir augsts bezdarba līmenis un neveidojas jaunas darba vietas.

Jau 11 gadus sadarbībā ar NVA pašvaldības izstrādā un veiksmīgi realizē nodarbinātības veicināšanas plānus, ņemot vērā katras konkrētās administratīvās teritorijas darba tirgus specifiku. 2007. gadam šādi plāni tika izstrādāti 545 pašvaldībām.

Nodarbinātības veicināšanu pašvaldībās, it īpaši ar augstu bezdarba līmeni, atbalsta arī Eiropas Sociālais fonds (ESF). No 2008.-2013. gadam, atbalstot vairāk kā 300 nodarbinātības veicināšanas pasākumu projektus, ESF plāno piešķirt 7 337 891 latu.

Jau vairākus gadus NVA veiksmīgi sadarbojas ar pašvaldībām skolēnu vasaras brīvlaika nodarbinātības pasākuma ietvaros. Šovasar iespēja strādāt tika piedāvāta arī 13 -14 gadīgiem skolēniem, taču uzņēmēji visai kūtri pieteica darba vietas šīs vecuma grupas bērniem. R.Beinarovičs ierosināja pasākumu skolēniem 13-14 gadu vecumā īstenot pašvaldībām, iesaistot bērnus viņiem piemērotos darbos – teritorijas sakopšanā, labiekārtošanā utt.

Lai saskaņotu valsts un pašvaldību institūciju, nevalstisko organizāciju un darba devēju sadarbību un vēlmes, īstenojot nodarbinātības politiku, visās NVA filiālēs veiksmīgi darbojas konsultatīvās padomes, kuru sastāvā ir NVA, pašvaldības, pašvaldību sociālā dienesta, arodbiedrības, darba devēju organizāciju, izglītības iestāžu, rajonu invalīdu organizāciju vai citu nevalstisko organizāciju pārstāvji. 2006.gadā NVA filiāļu konsultatīvajās padomēs kopumā darbojās 241 pārstāvis, to skaitā 69 pašvaldību pārstāvji.

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa atzinīgi novērtēja NVA sadarbību ar pašvaldībām, akcentējot konsultatīvo padomju darbības nozīmi nodarbinātības veicināšanā pašvaldību administratīvajās teritorijās. Īpašu atzinību no LPS puses izpelnījās skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums un invalīdu subsidētā nodarbinātība. LPS pārstāvji uzsvēra, ka pēdējos gados NVA un pašvaldību sadarbība kļūst aizvien efektīvāka.


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67021744; 26114728
Aplūkot e-pastu

Aplūkot e-pastu

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv