Ludzas filiāle

Zilupes novads

Novada tīmekļa vietne:    www.zilupe.lv

Zilupes novads ir pašvaldība Latgales austrumu daļā, kuru veido Zilupes pilsēta, Zaļesjes pagasts, Lauderu pagasts, Pasienes pagasts. Zilupes novads robežojas ar Ludzas novadu, Dagdas novadu un Krievijas Federāciju. Novada administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta, kas atrodas 308 km attālumā no Rīgas, 62 km attālumā no Rēzeknes un 34 km attālumā no Ludzas.

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

Darba iespējas

Ar Zilupes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā,  izvēlnē „Vieta” ierakstot Zilupe. Pieejami dažādi vakanču atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019. gadā NVA Ludzas filiālē reģistrētas 455 brīvas darba vietas. No tām: 8 vadītāji, 19 vecākie speciālisti, 19 speciālisti, 75 pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 35 kvalificēti lauksaimniecības un mežsaimniecības darbinieki, 92 kvalificēti strādnieki un amatnieki, 74 iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, 120 vienkāršo profesiju strādnieki.

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.

Zilupes novadā galveno uzņēmējdarbības nozaru vidū ir lauksaimniecība un tās nozares.
Zilupes novads ir lielākais austrumu loģistikas centrs – tā ir starptautiskā automaģistrāle un dzelzceļa līnija Rīga – Maskava, Terehovas robežkontroles punkts.

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Zilupes novadā 2018. gadā:

  • EUR 613 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 638 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 638 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Sadzīves apstākļi

Zilupes novada teritorijā atrodas: Zilupes pirmskolas izglītības iestāde, Zilupes vidusskola, Zilupes Mūzikas un mākslas skola, Rēzeknes tehnikuma mācību vieta Zilupē. Interešu izglītības programmas Zilupes novadā īsteno Bērnu un jauniešu interešu centrs „Zilupe”.

SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” sniedz ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Zilupes novada iedzīvotājiem sniedz Zilupes novada Sociālais dienests.

Papildu informācija

Zilupes novada tīmekļa vietnē www.zilupe.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.