Novada tīmekļa vietne:    

www.stopini.lv

 

 

Stopiņu novads ir pašvaldība Vidzemes rietumos, Rīgas austrumu pievārtē. Robežojas ar Garkalnes, Ropažu un Salaspils novadiem, kā arī Rīgas pilsētu. Stopiņu novada administratīvais centrs ir Ulbroka. Attālums no novada administratīvā centra līdz Rīgai 5 km.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Ar Stopiņu novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681, speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Stopiņu novada atrašanās blakus Rīgai, valsts nozīmes autoceļu un dzelzceļa tuvums, iedzīvotāju augstā ekonomiskā aktivitāte ir priekšnosacījumi labvēlīgas uzņēmējdarbības attīstībai (aktīvi darbojas 1313 uzņēmumi), ierindojot Stopiņu novadu ceturtajā vietā starp novadiem pēc teritorijas attīstības indeksa. Dominējošās uzņēmējdarbības formas ir komercsabiedrības un pašnodarbinātas personas.

 

Nozīmīgākās tautsaimniecības nozares novadā ir mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība, un sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

 

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA “DEPO DIY”, SIA “KNAUF”, SIA “CONSOLIS LATVIJA”, SIA “BSW LATVIA” un SIA “Volvo Truck Latvia”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 

Lielākie uzņēmumi:

Tirdzniecība: SIA “AMBER DISTRIBUTION LATVIA” (alkohola vairumtirdzniecība), SIA “Baltā bura” (pārtikas un saimniecības preču vairumtirdzniecība), SIA “Knauf” (būvmateriālu ražošana, tirdzniecība), SIA “Depo DIY” (būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība), SIA “Antalis” (papīra un tā izstrādājumu vairumtirdzniecība, poligrāfijas pakalpojumi, reklāmas izejmateriāli un iekārtas);

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana: SIA “Getliņi EKO”, SIA “EKO Baltia Vide”;

Ražošana: SIA “SAKRET”  (būvmateriāli).

 

Vidējā bruto darba alga Stopiņu novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1266 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 1120 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 956 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1291 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Pirmsskolas izglītību Stopiņu novadā nodrošina: Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”, pirmsskolas izglītības grupas Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, pirmsskolas izglītības grupas Stopiņu pamatskolā un divas privātās pirmsskolas izglītības iestādes – “Draugi” un “Karlson”. Vispārējo izglītību Stopiņu novadā nodrošina Ulbrokas vidusskola un Stopiņu pamatskola. Profesionālās izglītības ievirzi īsteno Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola. Speciālās izglītības iegūšanu īsteno: Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā īsteno 5 izglītības programmas - speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, pirmsskolas izglītības programma, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Skolā izglītību iegūst bērni no visas valsts. Gaismas internātpamatskola īsteno speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, un profesionālās pamatizglītības programmas - Ēdināšanas pakalpojumi, Komerczinības. Skolā izglītību iegūst bērni no visas valsts.

 

Stopiņu novadā ģimenes ārstu pakalpojumus nodrošina: PA “Stopiņu ambulance” (ar pacientu pieņemšanu ambulancēs Ulbrokā un Upeslejās), I.Vīksnes ģimenes ārsta prakse Sauriešos. Stopiņu novada Upeslejās atrodas Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, kas ir vadošā klīnika Latvijā savā nozarē. Novadā darbojas trīs aptiekas, un divi aptiekas punkti.

 

Sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem organizē un nodrošina Stopiņu novada domes Sociālais dienests.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.