Valmieras filiāle

Rūjienas novads

 

Novada tīmekļa vietne:    www.rujiena.lv

Informācija par novadu

Rūjienas novads ir pašvaldība Vidzemes ziemeļu daļā. Attālums no Rūjienas līdz Rīgai - 150 km, Valmierai - 46 km, Valkai - 50 km, Mazsalacai - 20 km, robežpilsētai Moisakilai (Moisakūla) Igaunijā - 26 km.

Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

  • Rūjienas pilsēta,
  • Ipiķu pagasts,
  • Jeru pagasts,
  • Lodes pagasts,
  • Vilpulkas pagasts.

tabula

Darba iespējas novadā
Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Rūjienas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”. 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novada nozīmīgākās tautsaimniecības nozares: amatniecība un mājražošana; pārtikas rūpniecība; pakalpojumi; lauksaimniecība; mežsaimniecība. Novads nav bagāts ar derīgiem izrakteņiem. Sastopama kūdra, smilts, grants un saldūdens kaļķis. Valsts nozīmes derīgais izraktenis ir pazemes ūdens.

Novada lauku teritorijā uzņēmējdarbībā dominē zemnieku saimniecības. Ir saimniecības, kuras nodarbojas ar tradicionālo lauksaimniecību (piem. ar piena lopkopību ZS „Ceriņi”; graudkopību, dārzeņu audzēšanu ZS „Rozas”), gan ZS "Lejasvagaļi" audzē vairāk kā 30 šķirnes ķirbju, ZS „Rūjienas šinšillas” nodarbojas ar augstvērtīga šinšillu vaislas materiāla audzēšanu, pārraudzību, vērtēšanu, pārdošanu un ievešanu no ārzemēm profesionālai audzēšanai. Novadā ir spēcīgas kooperatīvās sabiedrības: LKS „Laikmets”, LKS „Sprīdītis”. LPKS "Daiva" nodarbojas ar graudu pirmapstrādi un realizāciju, piedāvā lopbarības graudus – kviešus, miežus un auzas, veic dzirnavu pakalpojumus - maļ lopbarības miltus. Novadā ir vairākas bioloģiskās zemnieku saimniecības.

Vilpulkas pagastā attīstīta graudkopība (ZS „Šķesteri”, „Kalnalambikas”), piena lopkopība un gaļas lopkopība, mežsaimniecība. Virķēnos darbojas R.Kužuma individuālais uzņēmums „Galdniecība”, kokapstrādes uzņēmumi: ZS „Lejasklāvi” un SIA „V.B.PROF” .

Jeru pagastā ir attīstīta tradicionālā lauksaimniecība - graudkopība, kartupeļu audzēšana, aitkopība, piena - gaļas lopkopība, cūkkopība, gan izveidoti un sekmīgi darbojas kokapstrādes uzņēmumi.

Galvenās uzņēmējdarbības nozares Ipiķos ir lauksaimniecība, lauksaimniecības produkcijas pirmapstrāde, mežizstrāde. Attīstās arī alternatīvā lauksaimniecība – dārzeņu, augļkoku, nelielās platībās arī zemeņu audzēšana, biškopība. Atsevišķas zemnieku saimniecības specializējušās piena un gaļas ražošanā.

Lodes pagastā vairāk ir attīstīta tradicionālā lauksaimniecība - graudkopība, kartupeļu audzēšana, piena - gaļas lopkopība.

Rūjienas pilsētā nozīmīga ir pārtikas produktu ražošana - piena pārstrāde un maizes un konditorijas izstrādājumu ražošana. Pilsētā ir labi attīstīta pakalpojumu sfēra, aktīvi amatnieki.

Sadzīves apstākļi

Izglītības pieejamība

Izglītības iespējas novadā:

  • Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, e-pasta adrese: rv@rujienasvidusskola.lv
  • Rūjienas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa", Rūjienas novads, Rūjiena, Dārza iela 8, LV-4240; tālr: 26429411; varpina@rujiena.lv
  • Rūjienas mūzikas skola, Centra laukums 4, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, Tālrunis: 64263558, mob. 29851762, e-pasts: muzikas.skola@rujiena.lv
  • Rūjienas novada sporta skola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, 64263546; mob. 22466400, e-pasts: sporta.skola@rujiena.lv
  • Rūjienas mākslas skola, Brīvības iela 19, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, 64263722, mob. 29289580, e-pasts: rujmaksla@inbox.lv

Sociālā palīdzība

Sociālos pakalpojumus Rūjienas novadā sniedz pašvaldības Sociālais dienests.
Sociālās aprūpes centrs "Lode" nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms atbilst ilgstošai institucionālai aprūpei pensijas vecuma personām, personām ar fiziska rakstura traucējumiem, pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Rūjienas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rūjienas VPVKAC). Adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.rujiena.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.