Cēsu filiāle

Novada mājas lapa:    

www.rauna.lv

Rauna atrodas vismaz piecu lielāku ceļu krustpunktā - 23 km no Cēsīm un Smiltenes, 30 km no Valmieras. Raunas novadā ietilpst Raunas un Drustu pagasti. Tūristiem iespējams apskatīt dabas objektus, arhitektūras pieminekļus un vēsturiskas vietas. Drusti atrodas Vidzemes augstienes Mežoles paugurā, dienvidaustrumu daļa - Augšgaujas ieplakā, pagasta teritoriju šķērso Gaujas pieteka Palsa. Novads robežojas ar Priekuļu, Smiltenes, Gulbenes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadu.

tabula

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Raunas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties  NVA CV un vakanču portālā .

2019. gada 12 mēnešos NVA Cēsu filiālē tika reģistrētas 1856 brīvas darba vietas. No tām vairums - 881- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 345-vienkāršās profesijās; 260- iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri; 142-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 51- vecākie speciālisti, vadītāji – 21. Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Raunas novada lielākie darba devēji: SIA „Pavasars”(kokapstrāde|), SIA„Raunas lauktehnika” (metālizstrādājumi), SIA „Raunas bruģakmens” (bruģakmens ražošana), SIA „Virāža”(karjers, kravu pārvadājumi), SIA „Raunas ceplis” (keramikas ražošana), SIA „Firma Pasāža” (Lauksaimniecība).
Mājražotāji: SIA „Latnature” (dārzeņu pārstrāde), SIA „ Latvijas ķiploks ” (ķiploku audzēšana un pārstrāde), SIA „Siera ražotne” (zaļā siera, makaronu ražošana).

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Raunas novadā (2019.gadā):

  • EUR 812 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 733 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 733 (Pašvaldības struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Raunas novadā atrodas 2 izglītības iestādes – Raunas pirmsskolas izglītības iestāde, Raunas vidusskola un Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienība. Novadā darbojas jauniešu centri „Pagrabiņš” un “Kabata”.

 

Raunas novadā veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina 3 ģimenes ārstu prakses un viena zobārstniecība.
Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus novadā nodrošina un organizē Raunas novada struktūrvienība - Sociālais dienests. Novadā pieejams arī valsts un pašvaldību vienotais apkalpošanas centrs.
 

Novadā ir plašas kultūras dzīves iespējas. Pieejamas 4 bibliotēkas, darbojas 6 amatiermākslas kolektīvi, tiek organizēti dažādi pasākumi. Novads ir populārs tūrisma galamērķis, jo šeit atrodas 2 muzeji, dažādi kultūrvēstures objekti- Raunas Staburags, Raunas viduslaiku pils u.c., veselības takas un citi objekti.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām un atbalstu lauksaimniekiem. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.