Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” Projekta īstenotājs Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010 Projekta īstenošanas vieta Latvijas Republikas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Projekts „Kompleksi atbalsta pasākumi” (NR.1dp//1.4.1.1.1./09/IPIA/NVA/001) DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS 1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1…
  Statuss:
  Noslēdzies
   Projekts „Pasākumi noteiktām personu grupām” (Nr.1DP//1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) MĒRĶIS Veicināt mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā.   Projekta rezultātā plānots, ka…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” (Nr.1DP/1.3.1.7.0/09/IPIA/ NVA/001) DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS 1. Darbības programma …
  Statuss:
  Noslēdzies
  IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība - 3.kārta” (Nr. 1DP//1.3.1.1.3./10/IPIA/NVA/001) Aktīvais nodarbinātības pasākums "Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības aģentu asistentu apmācība un prakse…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts „bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2” (Nr.1DP/1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) MĒRĶIS Projekta mērķis – nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā” Nr.1DP/1.3.1.1.3./08/IPIA/NVA/001 Kopā no projekta sākuma līdz 28.02.2010.profesionālajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku skaits - 6576 Kopā līdz 28.02.2010…
  Statuss:
  Noslēdzies
   PROJEKTS IR NOSLĒDZIES Projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1 DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001)        DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS…
  Statuss:
  Noslēdzies
  MĒRĶIS Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba, ka arī neaktivitātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās. ĪSTENOŠANAS PERIODS 01.01.2012. – 31.12.2014. …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/ NVA/001) DARBĪBAS PROGRAMMAS APAKŠAKTIVITĀTE, KURAS IETVAROS PIEŠĶIRTS ESF FINANSĒJUMS 1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.3…