Statuss:
Īstenošanā

Projekts “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū”


Projekta īstenotājs

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010

Projekta īstenošanas vieta

Latvijas Republikas teritorija

Īstenošanas periods

01.01.2016. – 31.12.2020.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt bēgļu un personu ar alternatīvo statusu iekārtošanos pastāvīgā darbā un iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta aktivitātes

 • informatīvas lekcijas patvēruma meklētājiem par darba iespējām Latvijā;
 • individuālas konsultācijas patvēruma meklētājiem, par darba iespējām Latvijā;
 • informatīvu materiālu izdošana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu saprotamā valodā par NVA sniegtajiem pakalpojumiem
 • atbalsts bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, kas reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, darba tirgum nepieciešamo prasmju atjaunošanā un darba atrašanā. Piemēram, iesaiste
 1. Neformālās izglītības apguvē, tai skaitā latviešu valodas apguvē.
 2. Pasākumos noteiktām personu grupām (subsidētās darba vietas).
 3. Praktiskajā apmācība pie darba devēja  – NVA palīdzēs darba devējam apmācīt nepieciešamo bezdarbnieku.
 4. Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – pagaidu darbs sabiedrības labā līdz 4 mēnešiem gada laikā.
 5. Profesionālās izglītības programmās

Projekta mērķgrupas

Projekta ietvaros saskaņā ar “Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” notiek aktivitātes divām mērķgrupām:

 • patvēruma meklētājiem (lekcijas un konsultācijas)
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu (palīdzība apgūt latviešu valodu, atjaunot darbam nepieciešamās prasmes, atrast darbu)

Sagaidāmie rezultāti

NVA klienti ar bēgļa vai alternatīvo statusu uzsākuši darbu Latvijā. Kontaktinformācija:

integracija@nva.gov.lv

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojums Nr.759 „Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama...
Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.210 „Noteikumi par pabalstu bēglim un personai...
Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasāk...
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums
Patvēruma likums