Publikācijas datums

14.10.2015.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

2015.gada 5.novembris, plkst.12.00

Izsludinājuma nosaukums

Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

Apmācības uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2016.

Saistošie dokumenti


Informācija par pieteikšanos Profesionālās pilnveides programmu un Neformālās izglītības programmu īstenošanai tiks publicēta NVA mājaslapā.
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (aktualizēts 03.11.2015.)   


Kontaktpersona

Antra Balode
Antra.Balode@nva.gov.lv