Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atbalsta programmu apguvei atvērto tiešsaistes kursu platformās mērķis ir nodrošināt bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām prasmju paaugstināšanu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, lai sekmētu bezdarbnieku, darba meklētāju ātrāku atgriešanos darba tirgū pēckrīzes periodā un sekmēt nodarbināto kvalifikācijas celšanu labāk apmaksātam un produktīvākam darbam.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiepazīstas ar atvērto tiešsaistes kursu platformu piedāvājumu un jāizvēlas nepieciešamā mācību programma patstāvīgi vai no apstiprinātā platformu un programmu saraksta NVA mājas lapā: https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-macibam-starptautiski-atzitas-atvert…)

  2. Apstrādes
    NVA mājaslapā jāaizpilda un jāiesniedz e-pieteikums mācībām. Ja izvēlētā platforma un programma tiks akceptēta atbalsta pasākumam, desmit darba dienu laikā tiek organizēta līguma slēgšana par dalību mācībās. Mācības notiek saskaņā ar līgumā noteikto mācību plānu.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Piecpadsmit dienu laikā NVA kompensē mācību izdevumus, ja viena mēneša laikā pēc mācību programmas pabeigšanas NVA tiek iesniegti mācību pabeigšanu apliecinoši dokumenti (sertifikāts, apliecība, cits dokuments) un mācību apmaksu apliecinoša dokumentu kopijas