Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nodarbinātības valsts aģentūra atbalsta tos, kuri vēlas uzsākt komercdarbību vai kļūt par pašnodarbināto - sniedz konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Pasākumā vari iesaistīties, ja esi Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks, kurš pieteicies Pasākumam. Pasākumā iesaista reģistrēto pieteikumu secībā.

Pasākuma laikā saņemsi nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai, ja aģentūras izraudzīts eksperts sniegs pozitīvu slēdzienu par Tavas biznesa idejas un plāna dzīvotspēju un nepieciešamo Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu, saņemsi:

• konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā;
• komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai – EUR 5000 atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
• mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmo pusgadu) – EUR 750 apmērā;
•komercdarbības dotāciju biznesa plāna attīstībai – EUR 5000 pēc pirmā saimnieciskās darbības gada atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
•darba vietas pielāgojums līdz 1000.00 euro personām ar invaliditāti.
Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/komercdarbibas-uzsaksana

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jautājumus var uzdot klātienē. NVA darbinieki atbild savas kompetences ietvaros vai novirza pie atbilstoša speciālista atbildes saņemšanai. Jāuzrāda: - Personu apliecinošs dokuments - oriģināls (pase) vai personas apliecība jeb identifikācijas karte - eID.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē.

Saņemt pakalpojumu