1. Dotācija bezdarbnieka darba algai
  Atbalsts pieejams aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām”  ietvaros. 
 2. Dotācija bezdarbnieka darba vadītāja atlīdzībai
  Atbalsts pieejams aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros un pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros. 
 3. Dotācija darba vietas pielāgošanai
  Atbalsts pieejams aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” , pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” un pasākuma „Apmācība pie darba devēja” ietvaros.
 4. Apmaksāta veselības pārbaude
  Atbalsts pieejams aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros. 
 5. Dotācija darbinieka apmācībām
  Atbalsts pieejams aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība pie darba devēja” ietvaros. 
 6. Surdotulka, asistenta, ergoterapeita pakalpojumi
  Pakalpojumi pieejami bezdarbniekiem ar invaliditāti aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros, pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” un pasākuma „Apmācība pie darba devēja” ietvaros. 

©Labklājības ministrija