Publikācijas datums

08.11.2017.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

01.12.2017., plkst. 16.00, K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010

Izsludinājuma nosaukums

“Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti”

Apmācības uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2019.

Saistošie dokumenti


NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (27.11.2017.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (21.11.2017.)  


Ja pretendentam nepieciešams apliecinājums no Nodarbinātības valsts aģentūras par pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, lūgums paņemt līdzi sagatavotu pavadvēstuli.
 
Ja pretendents piedāvājumu iesniedz papīra formātā, ierodoties NVA, K.Valdemāra ielā 38 k-1, lūdzam zvanīt pa tālruni 67021827.


Kontaktpersona
Līga Juste
Liga.Juste@nva.gov.lv