Talsu filiāle

Mērsraga novads

Novada mājas lapa:    

www.mersrags.lv

 Mērsraga teritorija izvietojusies starp Rīgas jūras līča, Engures ezera un mežu plašumiem.
Atrodas Latvijas ZR daļā, mežainajā piejūras zemienē.
Novada kopplatība - 109 km2
Meži - 63,7 %
Engures ezera daļa - 20,4 %
Novada garums gar jūras krastu - 12 km

Robežojas ar Rojas, Talsu, Engures novadiem un, Engures ezerā, ar Tukuma novadu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Mērsrags (novada centrs), Alksnājciems, Ķipatciems, Upesgrīva.

tabula

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde
Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Mērsraga novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2019. gadā NVA Talsu filiālē tika reģistrētas 1246 brīvas darba vietas. No tām Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri- 8; Kvalificēti strādnieki un amatnieki-147, Vienkāršās profesijas-50, Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki-1,pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki-29, kvalificēti amatnieki un strādnieki-472, kalpotāji-6 speciālisti-9, vecākie speciālisti-8, vadītāji-7 vakances. Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Mērsraga novadā attīstītākās nozares, vēsturiski tradicionālās: zvejniecība, zivju apstrāde, mežizstrāde, pēdējā laikā pievienojas jaunas, kas saistītas ar tirdzniecību un pakalpojumiem, aizvien nozīmīgāku vietu tautsaimniecībā ieņem ostas tranzītpakalpojumi.

Lielākie uzņēmumi:
LATTO SIA, ANDELA SIA, Mersrags Shipping Agency SIA,KRISTI M SIA , Elixir SIA, SA pro serviss SIA, Termokoksne.lv SIA, JAUNKALMES SIA, REMAKS L SIA, KURLAND SIA, KRISTERS SIA, Live Fest SIA, Bulis SIA, FORELE-AN SIA, Mežu Kapitāls SIA, Tialko SIA, Zem Mērsraga bākas SIA, HERCOG SIA, MĒRSRAGA ŪDENS SIA, Knots and Ropes SIA.

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Mērsraga novadā (2019. gadā):

 • EUR 897 ((Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 897 (Sabiedriskajā sektorā)
 • EUR 723(Pašvaldības struktūrās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Mērsraga novadā darbojas trīs izglītības iestādes:

 • Pirmsskolas izglītības iestāde “Dārta”
 • Mērsraga vidusskola
 • Mērsraga mākslas un mūzikas skola

Kultūras iestādes:

 • Mērsraga tautas nams
 • Upesgrīvas saieta nams
 • Mērsraga bibliotēka
 • Mērsraga muzejs

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz:

 • Annemarijas Lormanes ģimenes ārsta prakse, SIA «AFP»
 • Benitas Zibinas ģimenes ārsta prakse, SIA «SANUS GS»
 • Vijas Klēveres zobārstniecības privātprakse

Sociālā aizsardzība

 • Mērsraga novada Sociālais dienests
 • Mērsraga novada bāriņtiesa

Papildu informācija
Mērsraga novada mājaslapā www.mersrags.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija par uzņēmumiem, informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.