Valmieras filiāle

Mazsalacas novads

Novada tīmekļa vietne:    www.mazsalaca.lv

Informācija par novadu

Mazsalacas novada pašvaldība, ar administratīvo centru Mazsalacas pilsētā, atrodas Vidzemes ziemeļrietumu daļā – 20 km no Igaunijas robežas, 45 km no Valmieras, 21 km no Rūjienas, 142 km attālumā no Rīgas. Novadu šķērso autoceļš Valmiera-Pērnava (Igaunija) dienvidu–ziemeļu virzienā, autoceļš Valka-Ainaži austrumu-rietumu virzienā. Novads ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

 

Mazsalacas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

 • Mazsalacas pilsēta;
 • Mazsalacas pagasts;
 • Ramatas pagasts;
 • Sēļu pagasts;
 • Skaņkalnes pagasts.
tabula

Darba iespējas novadā
Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Mazsalacas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”.Sadzīves apstākļi

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Vadošās nozares novadā ir lauksaimniecība, kokapstrāde un tūrisms. Iedzīvotāji nodarbojas arī ar amatniecību un mežizstrādi. Mazsalacas pilsētā un pagastu centros attīstīti mazumtirdzniecības, automobiļu remonta, ēdināšanas un tūrisma pakalpojumi.

Mazsalacas novadam ir raksturīgas tradicionālās lauksaimniecības nozares: zemkopībā – graudu, lopbarības kultūru, rapša audzēšana un lopkopībā – piena un gaļas lopkopība. Perspektīvas nozares ir biškopība, aitkopība, un augļkopība, kā arī netradicionālās nozares – sēņu, dzērveņu audzēšana, bioloģiskā lauksaimniecība un zivsaimniecība. Mazsalacas novadā reģistrētas ap septiņdesmit zemnieku saimniecību. Tās pārsvarā ir sīkas un daļēji naturālas piemājas saimniecības, kuras ražo pašu patēriņam.

Svarīgākās uzņēmējdarbības jomas Mazsalacas novada lauku teritoriālajās vienībās:

 • Sēļu pagastā svarīgākās nozares ir graudkopība un piena lopkopība;
 • Skaņkalnes pagastā – graudkopība, piena lopkopība, kokapstrāde, tūrisms un mežizstrāde;
 • Ramatas pagastā – piena lopkopība, graudkopība un kokapstrāde;
 • Mazsalacas pagastā - graudkopība, piena lopkopība un kokapstrāde.

 Sadzīves apstākļi

Izglītība

 • Mazsalacas vidusskola
  • Juridiskā adrese: "Parka 30", Mazsalacas pag., Mazsalacas novads, LV-4215
  • Faktiskās adrese: "Parka 30", Mazsalacas pag., Mazsalacas novads, LV-4215,
  • "Pūcītes", Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas novads, LV-4216. Tālr./fakss: 64251270 (Mazsalacā), Tālr.: 64230584 (Ramatā),E-pasts: vidusskola@mazsalacasnovads.lv
 • Mazsalacas pilsētas Pirmsskolas izglītības iestāde
  • Juridiskā adrese: Parka iela 14, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV- 4215
  • Faktiskā adrese:
  • Parka iela 14, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV- 4215
  • "Pūcītes", Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas novads, LV-4216
  • Tālr.: 64251187, 27871920
  • E-pasts: pirmsskola@mazsalaca.edu.lv Ramatas pirmsskolas grupas var sazvanīt pa tālruni 64230584
 • Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola
 • Mākslas nodarbības – Parka ielā 31, Mazsalacā, tālrunis 29100930
 • Mūzikas nodarbības – Pasta ielā 3A, Mazsalacā, tālrunis 29959149

Sociālā palīdzība

Mazsalacas novada Sociālais dienests ir Mazsalacas novada pašvaldības izveidota iestāde, kas administrē un nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kuras ir reģistrējušas savu dzīvesvietu Mazsalacas novada pašvaldības teritorijā.
Dienesta mērķis ir palīdzēt novada iedzīvotājiem atrisināt vai mazināt to sociālās problēmas, sniegt to vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un veicināt šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.

Veselības aprūpe

Veselības aprūpes pakalpojumi novadā:

 • Mazsalacā - SIA "Mazsalacas slimnīca" un Andas Plūmes ģimenes ārsta un ginekologa prakse;
 • Ramatas pagasta feldšeru punkts;
 • Sēļu feldšeru punkts.

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.mazsalaca.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.